Kommer det att brista? Kommer det att brista?

Ännu kan delar av mobilitetspaketet stoppas

De åtta länder som konstant protesterat mot mobilitetspaketets innehåll och då specifikt mot återvändandekravet för fordonen var åttonde vecka samt begränsningar i antalet inrikestransporter, har nu en möjlighet kvar att stoppa åtgärderna innan dessa nästa månad träder i kraft. Deras hopp står till EU-domstolen.

Mobilitetspaketet har skapat stora protester och då inte minst kravet på att fordonen var åttonde vecka ska återvända till etableringslandet. Åtta länder har under hela resan och även efter att mobilitetspaketet klubbades igenom, protesterat.

Med undantag för en twist i sista minuten kommer nya reglerna som tvingar fordonen att återvända till etableringslandet att träda i kraft om en månad. Detta trots uppmaningar från motståndarna att stoppa åtgärden, utmaningar vid EU:s högsta domstol och till och med ett försök att få kommissionen att stryka åtgärden.

Enligt ett odaterat utkast som Politico Pro erhållit, försökte, men misslyckades, transportkommissionär Adina Vălean (Rumänien) att ta bort åtgärden från inkommande lagstiftning, tillsammans med en bestämmelse som tillåter länder att begränsa antalet transporter som utförs av utländska lastbilschaufförer som kör gods till eller från järnvägs- eller sjöförbindelser. Det draget gjordes efter att en studie presenterats 2021 i vilken slutsatsen dras att åtgärderna riskerar att öka EU:s utsläpp.

År 2020 hade motoffensiven mot mobilitetspaket bara börjat och ännu kan man inte blåsa ”faran över” eftersom förslaget aldrig fick kommissionärskollegiets godkännande. Motståndarnas sista möjlighet stoppa åtgärderna finns nu hos EU-domstolen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-01-24 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Återvändandekrav Cabotagetransport Eget gods EU Kombitransport Logistik Mobilitetspaketet Transportkommissionen