Logistik

Listar alla artiklar taggade med: Logistik

Foto: Martin Barraud / Descartes

Descartes:

Viktigt att svensk e-handel är lyhörda för att inte tappa kunder

För första gången på fem år är ett utomeuropeiskt land, Kina, de svenska e-handelskonsumenternas förstahandsval när de handlar från utlandet. Detta rapporterar Postnord i sin E-barometer för första kvartalet 2024, som publicerades i maj. Lars Persson, nordisk försäljningschef på Descartes, kommenterar rapporten utifrån ett transport- och logistikperspektiv och betonar vikten av att svensk e-handel är lyhörda för konsumenternas behov, för att inte riskera att tappa kunder.