Två av tre ekipage klampas för veckovila

Bilinspektören ställer sig frågan om hur många kontrollanter man skulle kunna hålla sysselsatta under ett arbetspass när två av de tre kontrollerade ekipagen klampas i väntan på inbetalning av sanktionsavgift. Det ena ekipaget tillhör Girteka Logistics, det andra kör inrikestransporter för Postnord.

Söndagen den 19 december arbetar Västerås yrkestrafikgrupp natt och deras skift börjar med att bilinspektör Roger Ogemar och trafikpolis Ylva Frohm får ”ärva” ett ärende som dagpatrullen påbörjat. Ärendet involverar en georgisk förare som kör ut mat i Västerås. När han stoppas visar han upp ett förfalskat grekiskt körkort och ett lika förfalskat pass. Föraren grips och en anmälan upprättas.

Med det första ärendet expedierat påbörjas kontroller av tunga fordon. Det hinner endast bli tre kontroller då två av dessa klampas i väntan på att sanktionsavgifterna ska betalas. Ärenden som involverar sanktionsavgift och klampning, är tidskrävande.

I den ena dragbilen som tillhör Girteka Logistics, Litauen, sitter en rysk förare. Han har tillbringat två ordinarie veckovilor i hytten, något som idag är förbjudet och renderar i en sanktionsavgift om 20 000 kronor per gång.
– I detta fallet blir det 40 000 kronor och eftersom pengarna inte kan betalas in under natten, klampas fordonet i väntan på betalning, säger bilinspektör Roger Ogemar.
Med tanke på att det är lax från Nordnorge i lasten, förväntar polisen sig att pengarna snart sätts in, vilket också sker.

Girteka känner till händelsen och understryker att de, precis som deras samarbetspartners, har strikta procedurer för att säkra kör- och vilotiderna.
– Det pågår en intern utredning om varför det blev fel och nu vidtar vi åtgärder för att förhindra att det upprepas, säger Simonas Bartkus, chef för marketing och kommunikation hos Girteka Logistics.

Simonas Bartkus lyfter vidare att infrastrukturen bjuder på utmaningar då det inte finns tillräckligt med adekvata rastplatser.
– Det försvårar att planera in förarnas rastplatser. Den pågående pandemin bidrar också till att förare föredrar att sova i hytten för att skydda sin egen hälsa, avrundar Simonas Bartkus.

Den andra dragbilen är polskregistrerad och körs av en polsk förare.
– Föraren uppger att han kör inrikesgods för Postnord och att han varit tvungen att ta en ordinarie veckovila i hytten i väntan på att få körning förra helgen, säger Roger Ogemar.
Det ger en sanktionsavgift om 20 000 kronor som inte heller detta åkeri kan betala under natten varför ekipaget klampas i väntan på pengarna.

Postnord säger till oss att alla deras underleverantörer ska följa de lagar och regler som gäller i Sverige. De skriver även på ett code of conduct som innebär just det.
– När något inträffar tar vi en dialog med den aktuella åkaren för att klargöra vad som hänt. Sanktionsavgiften har betalats och när vi har full insikt i vad som orsakade stoppet tar vi frågan vidare, säger Postnord.

Tre trailerekipage varav två klampas och detta sker direkt i början på arbetspasset.
– Med den utdelningen kan frågan ställas om hur många kontrollanter vi skulle kunna sysselsätta under ett normalt dygn i Västerås, frågar sig Roger Ogemar avslutningsvis.