NewCold fokuserar på hållbarhet – använder 100 % eldrivna kylsläp från THT New Cool

Som en del av NewColds hållbarhetsstrategi tar företaget aktiva åtgärder för att mildra effekterna av sin verksamhet på miljön. Därför har NewCold beställt flera 100 procent elektriska THT New Cool kylsläp vars aggregat inte kräver en dieselmotor för att drivas. Försvinner gör CO2-utsälppen och ersätts av tystnad.

NewCold arbetar nära sina kunder för att förbättra hållbarheten och testerna med New Cool trailer är ett synligt steg mot det arbetet.

En av huvudkomponenterna i New Cools helelektriska kylsläp är en energiproducerande axel. När släpet saktar ner genereras energi av axeln som lagras i ett aluminiumkapslat batteripaket. Energin överförs sedan till det eldrivna kylsystemet.

Enligt NewCold har den positiva miljöpåverkan av att använda ett eldrivet kylsläp i jämförelse med ett med dieseldrivet aggregat, minskat utsläppen motsvarande om man skulle elektrifiera 141 personbilar. Dessutom förbrukas 30 liter mindre diesel per dag om man använder en THT New Cool kylare istället för den dieseldrivna enheten. Detta inkluderar inte bränsle till dragfordonet utan avser endast det dagliga bränslet för att köra trailerns kylaggregat.

Dessutom transporteras cirka 400 laster, inklusive cirka 13 400 pallar, för varje släp som körs på uppdrag av en NewCold-kund varje år. Det innebär en minskning av koldioxidutsläppen med cirka 20 000 kilo per år, enligt NewCold.