Det bakre ekipaget som körs av en belarusisk medborgare, expedieras snabbt efter att böter erlagts och vägavgift betalats. Det främre, bulgariska ekipaget står fortfarande kvar när artikeln publiceras.

80 000 kronor för veckovilor i lastbilshytten

När höstens utbildningar för poliser och bilinspektörer börjar bli klara, kan äntligen Västerås yrkestrafikgrupp arbeta som vanligt igen. Man inleder lite lugnt med att ta in ett bulgariskt och ett ryskt ekipage för kontroll vid säkerhetsparkeringen i Västerås. För det ena åkeriet kommer stoppet att bli både långvarigt och kostsamt.

Det ena ekipaget expedieras snabbt och efter att föraren betalat in den obetalda vägavgiften, kan ekipaget rulla vidare. Förarens böter om 3 000 kronor betalades på plats eftersom mannen kom från Belarus som inte är en del av EU.

Det bulgariska ekipaget blir en helt annan historia då det visar sig att föraren tillbringat de senaste fyra ordinarie veckovilorna i lastbilshytten, något som idag är olagligt. Kostnaden per olaglig veckovila i hytten är 20 000 kronor. Åkeriet ska alltså betala 80 000 kronor i sanktionsavgift för detta.
– Eftersom det är en sanktionsavgift måste betalningen ske innan fortsatt färd och klampning får användas om så inte sker, säger bilinspektör Roger Ogemar.

Föraren har uppenbara problem med att betala, men lyckas till slut förmedla 60 000 kronor med hjälp av tre olika kort. När företaget inte lyckas låsa upp korten via sin bank, önskar de till slut betala de återstående 20 000 kronorna via en betallänk som skickas omedelbart.
– Men helt plötsligt byter åkeriet taktik och hävdar att de missförstått summan och tror att det är 8 000 kronor totalt de ska betala. Eftersom åkeriet börjar krångla klampar vi ekipaget och går därifrån, säger Roger Ogemar.

Efter en stund kommer föraren med telefonen och undrar om Ogemar kan förklara för ”disponenten” vad det hela handlar om, något Ogemar absolut kan göra.
– Efter ett tag börjar ”disponenten” skrika i örat på mig och han vill inte heller lyssna på lagrumshänvisningarna. Då lämnar jag tillbaka luren till föraren och ber honom upplysa sin chef om att återkomma när denne har lugnat ner sig och är villig och lyssna. Man kan bemöda sig att lyssna till fakta även om man inte alltid gillar svaren, säger Ogemar och konstaterar att föraren blir lite irriterad när han inser att allt hänger på chefens ovilja att betala för sig.

När vi publicerar detta har ännu inga pengar kommit från åkeriet varför ekipaget förblir klampat tills antingen pengarna kommer eller tills de 36 timmarna fordonet får stå klampat har gått.
– Efter 36 timmar måste vi låsa upp klampen, pengar eller ej, men det betyder inte att ekipaget får rulla vidare innan åkeriet har betalat. Huruvida ekipaget stannar kvar efter upplåsning beror på om åkeriet förstår vikten av att följa polisens instruktioner som åtföljer en sådan avklampning, avrundar Roger Ogemar.

Om artikeln

Publicerad: 2021-11-10 16:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Böter Klampning Polis Sanktionsavgift Transportstyrelsen Vägavgift Veckovila