Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag och Tågföretagen i gemensamt utspel om transporteffektivitet

Samverkan mellan trafikslagen vägtrafik och järnväg bygger på optimering av trafikslagen, både tillsammans och i kombination. Genom samverkan kan vi nå ökad transporteffektivitet, ökad tillgänglighet och stärka Sveriges konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till att nå klimatmålen.

Prognosen är att transportvolymerna kommer öka med 50 procent till 2040 och det är av största betydelse för vårt framtida samhälle att denna trafikökning kan ske samtidigt som utsläppen minskar. Ett viktigt bidrag blir att optimera samverkan mellan väg- och järnvägstransporter.

Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag, säger att behovet av lastbilstransporter kommer alltid att finnas då transporter med järnväg sällan når hela vägen fram.
– Dessutom är 92 procent av lastbilstransporterna kortare än 300 km och majoriteten sker lokalt. Transportslagen är varandras komplement, inte konkurrent, och båda krävs för ett fungerande, sömlöst och hållbart transportsystem, säger han.

I det gemensamma utspelet ges förslag på åtgärder och aktiviteter till bransch och näringsliv, till politiken, Trafikverkets trafikplanering och Trafikverkets nationella infrastrukturplanering.
– Båda trafikslagen har gemensamma utmaningar och med det gemensamma lösningar och utvecklingsmöjligheter. Med ett enat utspel kring transporteffektivitet vill vi tydliggöra trafikslagens symbios samtidigt som vi sätter fokus på åtgärder som både bidrar till stärkt konkurrenskraft och minskar utsläppen från transportsektorn, säger Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen.

Åtgärderna som föreslås berör bland annat intermodala transporter, upphandlingskrav, vägslitageavgift, kombidirektiv, trailers, effektiva tåglägen, lastprofiler samt längre och tyngre fordon för både väg och järnväg.
Transporteffektivitet är det sätt vi kan bidra till att minska koldioxidutsläppen ytterligare. Vårt mål med att samarbete med Tågföretagen är att öka takten och få snabbare gehör för våra gemensamma åtgärdsförslag, avslutar Rickard Gegö, vd Sveriges Åkeriföretag.

Läs hela utspelet här (PDF).

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-22 10:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstrafik Järnväg Lastbil Sveriges Åkeriföretag Tåg Tågföretagen Transporteffektivitet Vägtransport