Transporteffektivitet

Listar alla artiklar taggade med: Transporteffektivitet

Infrastrukturplaneringen behöver utgå från ett minskat trafikarbete

Klimaträttsutredningen presenterade idag sitt slutbetänkande för klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S). Utredningen betonar vikten av åtgärder för ett transporteffektivt samhälle och föreslår att dagens infrastrukturplanering ska läggas om. I stället för att planera för en ökad vägtrafik, föreslår utredningen att såväl nationell som regional planering av transportinfrastruktur ska utgå från ett minskat trafikarbete med personbil och lastbil.