- Jag tror inte att antalet arbetstillfällen inom vår bransch minskar, men uppgifterna för yrkesarbetarna kommer att förändras mycket, sa Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen. Foto: Lena Engstrand

Kraftigt ökat behov av kompetens i transportsektorn på parallella spår

Transportbranschen behöver betydligt mer personal än vad de offentliga utbildningarna kan få fram. Dessutom, i och med elektrifiering och digitalisering, kommer kompetenskraven av utvecklas i en rasande takt. Detta stod klart under konferensen ”Framtidens Kompetens” anordnad av Transportföretagen.

Gymnasie- och vuxenutbildningarna klarar en del av dagens personalbehov, men bara till 60 procent. Exempelvis anger 40 procent av bussbolagen att de har svårt att hitta arbetskraft. Svenskt Näringsliv uppger att av de rekryteringar som görs inom näringslivet, misslyckas var femte.

Ett grundproblem för bland annat transportbranschen, är att alldeles för få ungdomar väljer att gå en yrkesinriktad linje. Och inte minst denna bransch behöver höja sin attraktivitet. Teknikutvecklingen med elektrifiering och digitalisering innebär en stor utmaning för transportbranschen, men samtidigt en möjlighet att göra yrkesrollerna intressantare, skapa arbetsrotation och erbjuda karriärvägar.

Lägg därtill att i framtiden handlar det inte enbart om att sälja frakttjänster, utan erbjuda mycket bredare utbud av tjänster, som många gånger kommer att baseras på fordonens mjukvaror och företagens logistiksystem.

Claes Jerveland, vd på Volkswagen Group Sverige, presenterade under konferensen framställningen av ”Hållbar mobilitet förutsätter hållbar kompetensförsörjning”. Han berättade om konsekvenser och möjligheter för biltillverkare, som följd av elektrifieringen, men hänvisade också till andra megatrender, bland annat hållbarhetskrav, självkörande fordon och digitalisering. Den senare erbjuder mjukvaror och tjänster vars utveckling är mycket svår att förutse. Claes Jerveland jämförde med en smartphone; när den kom, vem kunde förutspå hur mycket man kunde använda den till?

Allt det nya kräver nya kompetenser.
– Samtidigt med elektrifieringen av fordon måste vi serva och underhålla de befintliga fordonen. Vi måste ha kvar den gamla kompetensen och samtidigt bygga på med nya, när det gäller elektrifiering och digitalisering. Vi vill inte längre sälja maximalt antal fordon, i stället sälja de bästa och mesta tjänsterna, förklarade Claes Jerveland.

Eftersom vi idag inte vet vilken mjukvara till bilarna och vilka tjänster som utvecklas, går det heller inte att säga exakt vilken kompetens som behövs i framtiden. Klart är dock att fordonsindustrin kommer att kriga om kompetens inom elektrifiering och digitalisering. Digitala tjänster kommer att förändra fordonsindustrin och transportbranschen i alla led. Det genererar många nya arbetstillfällen med helt andra roller än idag och där de lokala bilhandlarnas anläggningar utvecklas till hubbar för ett brett utbud av tjänster.

Helena Arensberg, Senior VP Human Resources hos Volvo Lastvagnar nämnde en bedömning att 65 procent av dagens unga kommer att ha yrkesroller som inte ens existerar idag. Så fort kommer utvecklingen att gå. I vardagen kommer fordonsindustrin att behöva behärska både gammal och ny teknik, parallella kompetenser behövs vilket ställer stora krav.
– För fordonsindustrin blir relationen med kunden allt viktigare, leverans av fordon, service och tjänster blir mer av ett partnerskap, menade Helena Arensberg.

Madelene Hjelm, vice vd IB Transport Mälardalen, pekade på att skolplanerna behöver bli mer flexibla och att både elever och lärare i större utsträckning och tidigare tar del av verkligheten. Kanske även lärarna behöver göra praktik.

Nils Karlsson, som är professor vid och grundare av näringslivets forskningsinstitut.
– Branschen måste höja sin attraktionsförmåga. Här finns mycket att göra. Morgondagens yrkesroller måste vara spännande och intressanta. Här ger framtidens utmaningar stora möjligheter. Branschen måste locka ungdomar, men ungdomskullarna är inte så stora. Därför är det viktigt att arbetsgivare och deras organisation medverkar till att den personal man redan har kan vidareutbilda sig och ges karriärmöjligheter, avslutade Nils Karlsson.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-27 09:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransport Kompetenshöjning Lastbilschaufför Transport Transportföretagen Transportgymnasium Yrkesförare