Kompetenshöjning

Listar alla artiklar taggade med: Kompetenshöjning

Låt branscherna få större inflytande över yrkesutbildningarna

Igår presenterade Svenskt Näringsliv en reformagenda för den gymnasiala yrkesutbildningen. Reformagendan består av 26 reformer för att skapa en bättre gymnasial yrkesutbildning. Transportföretagen har bidragit till agendan och ställer sig nu bakom reformpunkterna. Nu höjs röster även från Transportföretagen om att låta branscherna få ökat inflytande över yrkesutbildningarna.

Kraftigt ökat behov av kompetens i transportsektorn på parallella spår

Transportbranschen behöver betydligt mer personal än vad de offentliga utbildningarna kan få fram. Dessutom, i och med elektrifiering och digitalisering, kommer kompetenskraven av utvecklas i en rasande takt. Detta stod klart under konferensen ”Framtidens Kompetens” anordnad av Transportföretagen.

Marknaden för elfordon växer – utbildningarna måste hänga med

Transportföretagens rapport ”Utbildning för en motorbransch i förändring”, visar att omställningen av utbildningssektorn måste påskyndas för att inte tappa fart. Detta eftersom marknaden för elektrifierade bilar utvecklas i mycket snabb takt. Just nu fluktuerar försäljningsandelarna kraftigt men exempelvis augusti 2021 var nära varannan bil laddbar.

Allt fler tjejer till transportsektorn

Nu står det klart att både fordons- och transportprogrammet och sjöfartsprogrammet ökat i popularitet skolåret 2020/2021. Det bekräftar färsk statistik från Skolverket. Särskilt glädjande är att andelen tjejer ökar rejält.