Här Stannar Sveriges monter blev under Nordic Trophy välbesökt. Har startades även den nu pågående namninsamlingen för fler parkeringsplatser för lastbilar. Foto: Här Stannar Sverige.

Här Stannar Sverige: Namninsamling för fler parkeringsplatser

Bristen på rastplatser utmed vägarna är skriande. Att förhala byggandet av fler parkeringsplatser är inte inte förenligt med vare sig en god arbetsmiljö eller trafiksäkerhet. Politikerna och myndigheterna måste sluta att peka på varandra som ansvariga. Här Stannar Sverige har startat en namninsamling som sedan ska lämnas till Trafikutskottet på plats i Stockholm.

Rastplatser som ockuperas av gästande åkerier som ”depåer” och rastplatser som stängs på grund av nedsmutsning har blivit yrkesförarens vardag. Det skapas frustration och även till att lastbilar parkeras där de inte får stå och därmed blir det böter. Eller så överskrids körtiden med risk för kännbar sanktionsavgift från Transportstyrelsen senare. Trafiksäkerheten drabbas också inte minst när parkering sker på olämpliga platser.

Det handlar inte bara om att få fler säkra parkeringsplatser. Det handlar om att det ska finnas någonstans att stanna över huvudtaget.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att utreda möjligheten till fler säkra rastplatser. För detta att bygga säkra rastplatser finn det EU-pengar att söka. Vi berör ämnet i En Riktig Chaufförspodd i september.

Michael Högberg, Här Stannar Sverige, säger att regeringen med uppdraget till Trafikverket missar målet.
– Vi behöver fler av de stora parkeringsfickorna utmed vägarna. Dessa finns det rikligt av i norra Sverige, men i söder har dessa efterhand försvunnit. Sådana behöver vi många av, men för dem finns det inga EU-bidrag att söka, säger han.

Han vill också trycka på ett konkret förslag som gäller kommunerna som i allt högre grad sätter parkeringsförbud på gator inne i industriområdena.
– Det behövs ett politiskt beslut som tvingar kommunerna att se till att man får parkera i industriområden. Det är företagen i kommunerna som behöver transporterna och då måste kommunerna ta höjd för behovet av parkeringsplatser, avrundar Michael Högberg.

Den gångna helgen ägde Nordic Trophy rum i Mantorp och på plats fanns Här Stannar Sverige i en monter som även fick besök av trafikutskottets Thomas Morell (SD).

Här Stannar Sverige startade under helgen även en namninsamling för att belysa problemen med bristen på parkeringsplatser. Under eventet fick man direkt ihop närmare 300 namnunderskrifter och den som vill skriva på, finner du länken till det här.

Namninsamlingen ska senare överlämnas till trafikutskottet på plats i Stockholm.