Ny EU-finansiering för säkra lastbilsparkeringar välkomnas

International Road Transport Union, IRU, och Europe’s Transport Workers’ Federation, ETF, välkomnar har välkomnat EU-kommissionens lansering av en ansökningsomgång för att få tillgång till 100 miljoner euro i CEF-medel för att förbättra nätverket av säkra och säkra lastbilsparkeringsområden (SSTPA) i hela Europeiska unionen.

Med endast 300 000 lastbilsparkeringsplatser för närvarande tillgängliga i EU, finns det en betydande brist på 100 000 platser för att möta den totala efterfrågan. Endast 7000, eller mindre än 3 procent, av befintliga parkeringsplatser i EU finns på certifierade säkra områden.

Som arbetsmarknadens parter inom vägtransporter, har IRU och ETF vädjat om ytterligare stöd för att förbättra förhållandena i sektorn. Man uppskattar att EU nu har lyssnat och agerat på deras vädjan.

Investeringsprioriteringarna inkluderar utveckling av nya Safe and Secure Truck Parking Areas, SSTPA, ungefär var 100:e kilmoeter längs TEN-T-vägnätet och uppgraderingar av säkerhet och tjänster på befintliga rastplatser, detta i linje med En EU-finansierad studie om EU-parkeringsstandarder som IRU deltog i.

Raluca Marian, IRU:s Director of EU Advocacy.
– Denna nya dedikerade EU-finansiering för SSTPA är utmärkta nyheter för den kommersiella vägtransportindustrin. Vi uppmanar medlemsstaterna att arbeta nära intresserade parter för att ansöka om EU: s ansökningsomgång eftersom denna möjlighet denna möjlighet kan göra en enorm skillnad för förare och aktörer under de kommande åren, säger hon.

Cristina Tilling, ETF:s Head of Land Transport.
– Tillräckliga med säkra parkeringsplatser och försedda med lämpliga faciliteter kommer säkert att vara ett steg mot förbättring av förarens villkor i vägsektorn. Vi kan bara välkomna detta initiativ., säger hon.

IRU och ETF kommer att fortsätta att arbeta nära, inom ramen för den europeiska sociala dialogen, för att stödja EU:s lastbilsparkeringsstandarder och främja skapandet av nya och uppgraderade SSTPA i hela Europa.

Både IRU och ETF litar på att denna ansökningsomgång kommer att upprepas på liknande sätt årligen under Connecting Europe Facility samt EU:s Cohesion Fund för att uppfylla EU:s åtagande om över 600 miljoner euro i finansiering över tre år.

Om du vill veta vad CEF-medel är, finner du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-17 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CEF ETF EU Europeiska Vägnätet Infrastruktur IRU Lastbilsparkering Säkra parkeringsplatser SSTPA TEN-T Transport