Efter sanktionsavgiften saluförs dragbilen på Facebook. På bilden som är hämtad från annonsen idag, ser man att den är tagen utanför polishuset.

Efter sanktionsavgift – dragbilen till salu på Facebook

På förmiddagen den 19 oktober tas ett trailerekipage in för kontroll på kontrollplats Långeberga i Helsingborg. Det är bilinspektörerna Oscar Davidson och Daniel Ferm som tar hand om den bulgariska dragbilen och trailern från en av de stora speditörerna. När det landar i ett misstänkt otillåtet cabotage med en sanktionsavgift på 40 000 kronor samt böter, läggs dragbilen upp till salu på Facebook.

Det tar inte lång tid att upptäcka att transporten är en misstänkt otillåten cabotagetransport trots att föraren, som även är åkaren, hävdar kombitransport.
– Sträckan som körs är inom kombidirektivets ramar, men bristerna i dokumenten gör att det inte går att styrka kombitransport och i detta fallet blir det ett misstänkt otillåtet cabotage, säger Daniel Ferm.

I kombidirektivet står det klart och tydligt exakt vad som måste stå i dokumenten för att transporten ska kunna spåras. Uppgifterna ska dessutom vara ifyllda innan transporten påbörjas. Vad är det som saknas i dokumenten? Det är nästan lättare att säga vad som faktiskt finns angivet, börjar Daniel Ferm.
– Exempelvis står det inte angivet var trailern hämtats och registreringsnumret för dragbilen är inte det som den aktuella dragbilen har, säger Daniel.

Reglerna för vad som krävs för kombitransporter har funnits sedan tid tillbaka nu, men fortfarande återkommer brister i dokumenten. Dokumentbrister är vanlig anledning till att kombitrafik istället landar i misstänkt otillåtna cabotagetransporter. Frågan uppstår kring varför det ska vara så svårt att implementera fungerande rutiner.

Hos åkaren, som har adress i Malmö samt innehar ett svenskt körkort, finns inget vidare att anmärka på, men han får ändå böter med anledning av anmärkningar på dragbilen. Den har tidigare genomgått en flygande besiktning, men endast de allvarligaste bristerna har åtgärdats.
– Den spruckna bromsskivan är exempelvis bytt, men fortfarande saknas närzonsspegeln på höger sida och för det får åkaren böter om 500 kronor, säger Daniel.
Ekipaget eskorteras till polishuset i Helsingborg och klampas i väntan på att sanktionsavgiften ska betalas.

Idag den 20 oktober är sanktionsavgiften betald och speditören skickar en ny dragbil. Åkaren får besked på att dragbilen kan avhämtas, men frågan är om han vill ta hem den.
– Igår kväll läggs det upp en annons på Facebook där dragbilen är till salu för 11 000 kronor. Imorse har priset gått ner till 9 900 kronor, avrundar Daniel Ferm.

Det var som vanligt full fart på kontrollplats Långeberga i Helsingborg.
Det var som vanligt full fart på kontrollplats Långeberga i Helsingborg.