11,5% fler tjejer antagna till fordons- och transportprogrammet

Antalet elever som antagits till gymnasieskolans fordons- och transportprogram uppgår läsåret 2021/2022 till 3645 elever. Det är en ökning med 2,6 procent jämfört med för ett år sedan. Samtidigt är andelen antagna till gymnasieskolans yrkesutbildningar konstant. Det visar färsk statistik från Skolverket. Statistiken visar också att andelen tjejer som antagits till fordons- och transportprogrammet fortsätter öka med hela 11,5 procent.

Statistiken innebär att den positiva utvecklingen av antalet antagna till transportsektorns viktigaste gymnasieutbildning fortsätter. Jämför vi med hur många som blev antagna till programmen för fem år ser vi att det är nästan 900 fler elever som blir antagna i år.
– Det är ett fantastiskt besked för transportsektorn där behovet av förare och mekaniker är stort både på kort och på lång sikt, menar Caj Luoma, chef kompetensförsörjning Transportföretagen.

Han tycker det är särskilt roligt är det att se att det är många tjejer och kvinnor sökt och antagits till yrkesprogrammen. Även här kan vi se en tydlig trend, de senaste sex åren har antalet antagna fördubblats från 479 antagna 2015/2016 till 955 antagna 2021/2022.
– Blir du en del av branschen får du vara med om en spännande förändringsresa, den tekniska utvecklingen kommer att ha stor betydelse både för transporteffektiviteten och för miljön, säger Caj Luoma.

Transportföretagen har prioriterat kompetensförsörjning som en av sina största frågor. Den genomsyrar hela branschen för saknas personal till transporterna, stannar inte bara hjul och motorer utan hela samhället av.

Transportföretagen menar att attraktiva utbildningar och kännedom om branschens yrken har en avgörande betydelse för fler elever till utbildningarna. Transportföretagen arbetar därför bland annat med kommunikation, media, kampanjer, yrkestävlingar och skolbesök för att nå så många som möjligt om hur branschen ser ut i dag och om vilka yrken och utbildningar som finns.

För drygt tre år sedan startade Transportföretagen en ungdomssajt ”Vi kör” där de riktar sig direkt till högstadieelever.
– Vi har också ett omfattande utbyte med landets studie- och yrkesvägledare där vi informerar om fördelarna med transportsektorn plus en rad andra åtgärder. Jag tror allt detta sammantaget spelar in i att transportsektorn blir allt mer populär”, avslutar Caj Luoma.