Hoppas man på sänkta drivmedelspriser, ser det mörkt ut. Foto: Genrebild.

Rekordhöga priser på drivmedel – det är bara början

Dagens rekordhöga priser på diesel och bensin är bara början. Dagens PS Motor konstaterar att flera faktorer talar för att priserna ska stiga vidare mot 20 kronor litern. En prisdrivande faktor är att Sverige ska öka inblandningen av biobränsle vid nyår. Analytiker ser att råoljepriset kan stiga mot 100 dollar fatet.

Under pandemin har drivmedelspriserna varit mycket låga, men de senaste nio månaderna har priskurvan stigit brant uppåt. Aldrig tidigare har bensin och diesel varit dyrare än nu och om man hoppas att priserna åter ska gå ner, riskerar man bli besviken eftersom inget pekar på att så blir fallet.

Branschorganisationen Drivkraft Sveriges vd Johan G Andersson är en framstående analytiker. Han gör inga framtidsprognoser, men ser tre faktorer som påverkar priset just nu. Oljepriset har gått upp, hög efterfrågan på bränsle samt att Sverige ökar inblandningen av biobränslen enligt reduktionsplikten regeringen har infört.

Priset på råolja har på ett år gått upp med 87 procent och ligger idag på 71 dollar, skriver Dagens PS Motor. Bank of America säger att faktorer som skulle kunna ge lägre priser, är en ny covid-19-våg, skuldkris i Kina samt återlämning av iranska råoljefat.

Den 1 augusti infördes E10-bensin som nytt bränsle i Sverige vilket gjorde att priserna höjdes något. Vid nyår ska inblandningen av biobränslen öka ytterligare och regeringens prognos pekar på att bensin- och dieselpriset ska stiga med cirka 25 öre. Sannolikt kommer det att stiga betydligt mer.

När det gäller efterfrågan på drivmedel, talar Johan G Andersson om tiden före och efter pandemin samt att detta år är väldigt speciellt och inte går att jämföra med något annat år. Nu ökar även efterfrågan och konkurrenssituationen i Europa på biodrivmedel vilket kan göra biodrivmedel dyrare.

Vill du läsa Dagens PS Motors artikel i sin helhet, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2021-09-20 11:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bensin Biodrivmedel Bränslepriser Diesel Drivkraft Sverige Råolja Reduktionsplikt