Otillåtet cabotage och brister på trailern leder till klampning

Den i dessa sammanhang numera bekanta kombitransportörens ekipage landar åter i ett otillåtet cabotage, men denna gång är trailern behäftad med brister som leder till att en besiktning måste göras och ett däck måste bytas innan fortsatt färd.

Tisdagsmorgonen den 14 september ser trafikpolis Ylva Frohm ett trailerekipage tillhörandes den numera i dessa sammanhang alltför vanligt återkommande kombitransportören. Ekipaget som färdas på riksväg 56 mellan Kvicksund och Västjädra i Västerås, tas med till truckstoppet Arvers i Västerås för kontroll.

Kontrollen visar att det är mer än dokumenteringen och längden på resorna som fallerar den här gången.
– Chauffören har varit i Sverige sedan början av september och kan endast redovisa ett fåtal körningar som chauffören hävdar utförts enligt kombidirektivet, säger Ylva Frohm.
Bilinspektörerna Jonas Nordin och Tommy Roos kommer till platsen för att bistå Ylva Frohm.

När de tre frakthandlingarna som chauffören visar kontrolleras, är två av resorna för långa för att rymmas inom kombidirektivet. Dessutom visar färdskrivaren att antalet mil inte kan stämma överens med de körningar chauffören har gjort varför fler frakthandlingar efterfrågas.
– Chauffören hävdar att han har skickat dessa till speditören och en stund senare mejlas frakthandlingarna till oss, säger Ylva Frohm.

Flera av fraktdokumenten är felaktigt ifyllda och uppfyller inte de krav som ställs på spårbarhet av godset för kombitrafik. Lastbilen klampas i väntan på betalning av sanktionsavgiften om 40 000 kronor då ärendet landar i ett otillåtet cabotage.

När bilinspektörerna gör en flygande inspektion av ekipaget, påträffas flera brister på trailern. Bland ett skadat däck och en bortkopplad bromsklocka.

Som vanligt betalar speditören sanktionsavgiften snabbt, redan efter ett par timmar och därefter kan chauffören köra därifrån utan trailern.

Trailern hämtas sedan av en annan chaufför eftersom det blev 2:or i besiktningsprotokollet vilka ska åtgärdas utanför Sveriges gräns. Däcket ska bytas omgående.