Frigoblock hjälper Biogros elektrifiera distributionsflottan

Frigoblock hjälper Biogros att elektrifiera distributionsflottan och minska CO2-utsläppen. Vid årsskiftet räknar Biogros med att ha sparat cirka 22 ton CO2, mer än 20 procent av deras flottas totala utsläpp tack vare Frigoblocks FK25 aggregat.

Frigoblock är en av de stora leverantörerna av kylaggregat i Europa och en del av Thermo King. Biogros har räknat ut att man de första åtta månaderna har man sparat mer än 2 900 liter diesel och med det cirka 9,4 ton CO2 jämfört med deras liknande dieseldrivna fordon i flottan.

Vid årsskiftet räknar man med att ha minskat CO2-utsälppen med cirka 22 ton vilket är 20 procent av hela flottans utsläpp.

Frigoblocks FK25-aggregat drivs uteslutande av el och är kopplad till lastbilens batteri med mycket liten inverkan på fordonets räckvidd.

Biogros 26-tons MAN eTGM-lastbil med Frigoblock FK-25, kan lasta 18 pallar och har en autonom räckvidd på upp till 200 kilometer. Det passar perfekt för Biogros regionala distribution av ekologisk mat vilket innebär många stopp under körningen. En annan fördel är frånvaron av buller och noll utsläpp.

Om artikeln

Publicerad: 2021-08-26 09:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogros CO2 Distributionsfordon Eldrift Elektrifiering Ellastbil Frigoblock MAN Miljö Transport