Biogasanläggning. Foto: Proffs/arkiv. Biogasanläggning. Foto: Proffs/arkiv.

IVL: Enkel justering gör biogasbilar till miljöbilar igen

Regeringen har presenterat ett förslag till ändring i direktivet gällande miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. Förslaget är på remiss och IVL Svenska Miljöinstitutet säger att med en enkel justering kan biogasbilar fortsätta räknas som miljöbilar.

[pro_ad_display_adzone id=”46569″]


Om förslaget blir verklighet, skulle det innebära att statliga myndigheter inte längre kan välja biogasbilar som en miljöbil. IVL anser att det vore negativt för utvecklingen och föreslår i sitt remissvar en justering av förslaget.

Vi har tidigare publicerat vad infrastrukturminster Tomas Eneroth (S) säger och vad biogasproducenten Gasum anser om förslaget.

Mats-Ola Larsson på IVL Svenska Miljöinstitutet.
– Det vore synd om myndigheterna inte längre skulle få handla upp gasbilar för de är ett miljömässigt bra alternativ, förutsatt att man tankar biogas. Det blir även ett signalvärde som riskerar att påverka företag, kommuner och privatpersoner så att de inte heller vill köpa biogasbilar längre, vilket vore olyckligt, säger han.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Johan Englund, public affair manager på Gasum, tog nyheten med oro och även han lyfter att förslaget riskerar, förutom miljön, att andra samhällsnyttor går förlorade.
– Gasbilar är i vår mening avgörande för transportomställningen. Det är viktigt att ha en stor, ökande användning av biogas i Sverige. Annars riskerar missa chansen att utnyttja en hållbar energikälla som är ett typexempel på cirkulärekonomi, säger han.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Tillbaka till IVL som ser positivt på det internationella arbetet för att påskynda klimatomställningen. De har inga synpunkter förslagen i stort eller hur EU-förordningen bör skrivas in i svensk rätt.
– Förslaget och grundidén om att styra mot de miljömässigt bästa fordonen och en högre andel eldrift är bra. Det är bara ett avsnitt i promemorian som har fått en olycklig formulering. Den riskerar att utestänga biogasbilar från upphandling i statliga myndigheter. På den delen har vi lämnat in ett enkelt förslag på justering, säger Mats-Ola Larsson.

Regeringen har föreslagit justeringar i flera förordningar som gör att minst 38,5 procent måste vara ”ren lätt bil”. Men i förordningen som styr statliga myndigheters val av bilar, föreslås istället att begreppet ”miljöbil” omdefinieras till ”ren lätt bil”. I dagens förordning definieras miljöbil som en bonusbil. Bonusbilar är el, laddhybrider med maximalt 60 g koldioxidutsläpp och fordonsgas. Den föreslagna ändringen skulle i praktiken göra det omöjligt för statliga myndigheter att välja fordonsgas, trots att EU-direktivet tillåter 61,5 procent för andra typer än ”ren lätt bil”.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

IVL föreslår istället att miljöbil även i fortsättningen definieras som bonusbil i förordningen. Istället bör man komplettera med ett krav om att minst 38,5 procent av miljöbilarna ska uppfylla kravet på ”ren lätt bil”. På det viset kan EU-kravet införas och samtidigt behålls möjligheten att välja gasbil i övrigt.

IVL:s remissvar på promemorian ”Genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster”, finns att läsa här.

I en forskningsstudie inom samverkansprogrammet ”Förnybara drivmedel och system”, har IVL och Lunds universitet tittat på hinder och möjligheter för ökad användning av biogas i Sverige. Arbetet har resulterat i en policy brief med åtta rekommendationer om hur biogasens förutsättningar kan stärkas. Läs rekommendationerna här.

[pro_ad_display_adzone id=”221″]

Om artikeln

Publicerad: 2021-05-31 14:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Biogas EU EU-direktiv Gasum IVL Miljö Miljöbil Socialdemokraterna transporter