Att ha en svensk förare i ett utländskt fordon, betyder inte att det är fritt fram att köra inrikestransporter hur som helst.

En svensk förare i ett utländskt fordon betyder inte ”fritt fram”

Strax efter klockan sju imorse den 26 april, tar bilinspektör Oscar Davidson i Helsingborgs yrkestrafikgrupp, in ett nederländskt trailerekipage. Dragbilen är speditörens eget. Föraren är i grunden holländare, men har ett svenskt körkort, bor i Sverige och talar svenska, men det innebär inte att det går att köra hur som helst med dragbilen i Sverige.


Fordonet har kommit in till Sverige den 14 april med en inkommande internationell last.
– Dokumenten på den inkommande lasten, liksom övriga dokument föraren ger oss, är bristfälligt ifyllda och att hävda cabotagetransport går inte eftersom det har gått mer än sju dygn, säger Oscar Davidsson.
Fordonet har använts för 9 cabotagetransporter under den tid det varit i landet.

Inte heller kan speditören hävda kombitrafik eftersom frakthandlingarna visar att de nio transporterna är längre än vad som ryms inom kombidirektivet.
– Frakthandlingarna föraren ger oss är noga ifyllda att det hämtats och lämnats i hamnar och vi trodde initialt att föraren skulle hävda kombitrafik, men det gjorde han inte. Han verkade inte veta mycket om vad kombitrafik är för något och säger han blev tagen på sängen med detta, säger Davidson.

Speditören har dock en del synpunkter. Bland annat pekar de på att föraren är svensk, berättar Oscar Davidson vidare. Åter kommer även tolkningen av kombidirektivet på tal, men även hur antalet transporter ska räknas när man kör cabotagetrafik. Sistnämnda fick mycket utrymme då DSV fälldes för beställaransvaret tidigare i år, en dom som har överklagats.
– Speditören tolkar att hämta en trailer i Trelleborgs hamn, köra och lossa den i Stockholm och lasta den för att köra ner till Trelleborg igen, som en transport, men det stämmer inte. Det är två transporter. Och dessutom alldeles för långa för att vara kombitransporter om det hade framhållits, säger Davidson.

Det tar inte lång stund innan speditören betalar och någon klamp behöver därför aldrig tas fram.
– Lite mer diskussion var det för knappt två månader sedan då ett annat av deras ekipage landade i ett misstänkt otillåtet cabotage. Nu gick det smidigare, avrundar Oscar Davidson.

De otillåtna cabotagetransporterna tar lång tid att hantera och även om speditören denna gång ganska snart betalade sanktionsavgiften om 40 000 kronor, blev Oscar Davidson upptagen med ekipaget under större delen av förmiddagen.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-26 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotagetransport Klampning Kombitrafik Polis Sanktionsavgift Transportfusket Transportstyrelsen