Ekipaget på bilden körde otillåtet cabotage, men det är inte det ärendet som målet handlar om. Foto: Göran Rosengren, arkiv.  

Åklagare i yttrande om beställaransvar:

”DHL Freight Sweden AB:s yrkande bestrids”

I Helsingborgs tingsrätt dömdes DHL för brott mot beställaransvaret. DHL överklagade till hovrätten. Åklagaren från tingsrätten har nu yttrat sig till hovrätten och instämmer fullt ut i tingsrättens bedömning. DHL ges nu möjlighet att yttra sig och under våren kan sedan målet avgöras utan huvudförhandling.


Den 26 oktober meddelade tingsrätten i Helsingborg domen mot DHL Freight Sweden AB som då fälldes för brott mot mot beställaransvaret. DHL hävdade under hela rättegången att Transportstyrelsens tolkning är felaktig och när domen kom, överklagades den till hovrätten.

Hovrätten beviljade överprövning och idag yttrade sig åklagaren till hovrätten i saken: ”DHL Freight Sweden AB:s yrkande bestrids.”

Åklagarens yttrande fortätter med:
”Tingsrättens bedömning är korrekt och jag instämmer fullt ut i bedömningen. Påståendet gällande antalet cabotagetransporter var, såsom tingsrätten uppfattade det, subsidiärt.”

En lag som är subsidiär, är en lag ”som vars bestämmelser inte ska tillämpas om det finns avvikande bestämmelse i annan lag eller förordning, vars bestämmelser då istället ska tillämpas”.

Bevisningen som DHL:s försvarare framförde i tingsrätten, tillsammans med inspelade förhör, utgjorde grunden i överklagandet som åklagaren hade att ta ställning till.

DHL har nu två veckor på sig att inkomma med yttrande. Därefter kan målet avgöras utan huvudförhandling under våren.

 

Om artikeln

Publicerad: 2021-03-03 15:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvar Cabotage DHL Hovrätten Polisen Sanktionsavgift tingsrätten