DHL har till den 16 november på sig att överklaga domen. Foto: Göran Rosengren DHL har till den 16 november på sig att överklaga domen. Foto: Göran Rosengren

DHL fälls för brott mot beställaransvaret

Tingsrätten om DHL:s roll: ” De har naturligtvis varit väl medvetna om transportörens handlande i nu aktuellt avseende eftersom det är DHL som – i enlighet med sina rutiner att arrangera transporter på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt – bestämt upplägget.”


Den 12 oktober stod DHL Freight Sweden AB inför rätta i Helsingborg för brott mot beställaransvaret. Anledningen utgjordes av en transport som stoppades av trafikpolisen i Helsingborg den 6 januari 2019.

Åkeriet är polskt och hade utfört körningar för DHL på ett sätt som åklagaren ansåg att DHL hade kännedom om inte följde det skärpta beställaransvaret. Under förhandlingen, liksom då DSV Road AB stod inför samma Tingsrätt även de för brott mot beställaransvaret, hänvisade försvaret till att Transportstyrelsens vägledning för cabotagetransporter, inte är annat än just en vägledning.

DSV Road fälldes och idag fällde tingsrätten även DHL Freight Sweden för brott mot beställaransvaret och åläggs att betala en företagsbot om 50 000 kronor. I Tingsrättens domslut hänvisar man till Transportstyrelsens vägledning.

DHL:s försvar innehöll bland annat att man ansåg transporten vara en internationell transport, trots att föraren på DHL:s terminal i Helsingborg ställde av den lastade trailern han kommit in till Sverige med och där kopplade en färdiglastad enhet.

Rätten syn på detta är:
Detta nyskapade fordonståget är inte – enligt tingsrättens uppfattning – att betrakta som en internationell transport enligt tidigare berörd definition eftersom just detta fordonståg har start- och slutdestination i Sverige. Det förhållandet att godset på fordonståget har avsändare och mottagare i olika medlemsstater påverkar inte denna bedömning. Det nu berörda fordonståget är alltså att betrakta som en inrikestransport och på en sådan transport, som utförs av ett transportföretag.

Tingsrätten kritiserar även att det på fraktsedlarna för den inkommande internaitonella transporten som ställs av i Helsingborg, saknas underskrift och datum av DHL att de mottagit godset. Tingsrätten säger att det är ett åsidosättande ac artikel 8.2 och 8.3 i godsförordningen.

Tingsrätten säger om det att:
Sammanfattningsvis har alltså åklagaren bevisat att transportören inte levererat/lossat godset på den inkommande internationella transporten innan inrikestransport påbörjades, vilket strider mot artikel 8 i godsförordningen.

Tingsrätten konstaterar att det är DHL som i sin näringsverksamhet beställt transporterna.
De har naturligtvis varit väl medvetna om transportörens handlande i nu aktuellt avseende eftersom det är DHL som – i enlighet med sina rutiner att arrangera transporter på ett så effektivt och miljövänligt sätt som möjligt – bestämt upplägget.

Rätten konstaterar av förhören med bolagets verkställande direktör, Robert Zander samt personal i ledande ställning, att:
DHL är väl införstått med de regler som gäller på området och att det tagit del av Transportstyrelsens vägledning och tolkning av godsförordningen. DHL har därmed haft i vart fall skälig anledning att anta att transporterna skett i strid med artikel 8 i godsförordningen.”

DHL Freight Sweden AB har nu fram till den 16 november på sig att överklaga domen.

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-26 11:43
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvar Cabotage DHL DSV Företagsbot Helsingborg tingsrätten