Förhandlingar pågår. Foto: Göran Rosengren Förhandlingar pågår. Foto: Göran Rosengren

DHL Freight Sweden AB:

”Transportstyrelsens tolkning är felaktig och vi måste lasta våra trailers effektivt”

Måndagen den 12 oktober stod DHL Freight Sweden AB inför rätta i Helsingborgs Tingsrätt. Brottsrubriceringen: Otillåtet cabotage och brott mot beställaransvaret. DHL motsätter sig en eventuell företagsbot. ”Transportstyrelsens tolkning är felaktig. DHL är stort och vi måste lasta våra trailers effektivt och möta våra kunders krav”, sade Robert Zander, vd för DHL Freight Sweden i förhör.
Åklagare Johan Rud ställde relevanta frågor om hur DHL beställt transporterna av det aktuella åkeriet. Foto: Göran Rosengren
Åklagare Johan Rud ställde relevanta frågor om hur DHL beställt transporterna av det aktuella åkeriet. Foto: Göran Rosengren

Den 6 januari 2019 stoppar Helsingborgs yrkestrafikgrupp ett DHL-ekipage på kontrollplats Långeberga i Helsingborg. Dragbilen ägs av ett mindre, polskt åkeri. När ekipaget anlänt till Sverige den 3 januari med den lastade trailern, körde föraren direkt till DHL:s terminal i Helsingborg där trailern ställdes av utan att allt inkommande gods lossats hos slutkunden, något som måste göras för att en cabotagetransport ska få påbörjas. Föraren kopplar därefter en annan trailer lastad med tre destinationer som lossades.

Därefter lastar föraren på två orter för att sedan återvända till DHL i Helsingborg där även denna trailer ställs av och föraren kopplar ytterligare en trailer lastad med sex destinationer ombord. Det är då polisen i Helsingborg stoppar ekipaget och konstaterar att inkommande last inte lossats och att fler än tre cabotagetransporter gjorts inom sju dagar.

Transportstyrelsen beslutar att sanktionsavgift om 40 000 kronor för otillåtet cabotage ska betalas på plats. Den obetalda vägavgiften renderade i ytterligare 3 000 kronor i böter. Ekipaget klampas, men DHL betalar senare hela summan för att få loss godset.


Under förundersökningen går DHL:s advokat Per Westerberg på samma linje som DSV:s försvarare tidigare gjorde och hävdar att det är i strid med legalitetsprincipen att hålla DHL ansvariga för transporten då brottet/handlingen måste exakt motsvara lagens beskrivning av brottet. Dessutom pekar man på att Transportstyrelsens vägledning endast är en tolkning.

Under förhandlingarna representeras DHL istället av advokat Magnus Hertler och försvaret handlar mycket om att DHL:s vd Robert Zander får beskriva DHL som företag och han berättar hur stora de är, att de måste följa lagar och regler inte minst för kundernas skull och hur viktigt det är att samlasta gods för att göra transporterna effektiva och att möta kundernas krav.
– Om vi inte gör det, kommer en massa halvfulla trailers att rulla omkring och det är inte bra för miljön. Det skulle vara förödande om transporterna inte görs effektiva, säger han och nämner i förbigående även konkurrensen.


Åklagare Johan Rud säger till Robert Zander att redogörelsen för hur företaget samlastar, inte liknar det som Transportstyrelsens vägledning beskriver. Robert Zander håller med.
– Vi hävdar att tolkningen är felaktig och faller på sin egen orimlighet, svarar han.

Ola Johannesson, ansvarig för bildirigeringen på DHL i Helsingborg, vittnar och beskriver hur omlastningarna sker på terminalen i Helsingborg. Han berättar hur körningarna beställs och att DHL vet vilka åkerier som drar en viss trailer, att åkerierna meddelar transportledaren hur mycket körtid förare har, men de kan inte säkert veta exakt vilken dragbil som drar trailern. Åklagaren påpekar att beskrivningen av hur man samlastar trailers, inte är enligt  Transportstyrelsens tolkning.
– Vi har krav på oss av kunderna och våra transportörer ska uppfylla dessa också, svarar Johannesson och pekar på Code of Conduct och andra samarbetsavtal man har med transportörerna, säger Ola Johannesson.

Trots den tidigare fällande domen mot DSV, känns utgången efter slutpläderingarna helt öppen.


På plats i Tingsrätten finns även Bjarne Ringström som driver sajten Vi i Trafiken. Han har varit bisittare i flera förhandlingar där chaufförer behövt hjälp. Hur upplevde du förhandlingen?
– När det gäller det juridiska så reagerade jag på att vd Robert Zander gavs utrymme att göra en lång utläggning som handlade om hur stort företaget är och hur de jobbar i andra länder. Det var inte relevant för målet, anser jag, eftersom lagen ska vara lika för alla. Jag tyckte att det var bra att rättens ordförande var så aktiv och ställde många frågor för att vara säker på att han uppfattat allt rätt, säger han.

När det gäller DHL:s resonemang om att deras sätt att samlasta är nödvändigt för att inte halvtomma trailers ska rulla omkring, tycker Bjarne Ringström det är märkligt att man inte ser hur enkelt det skulle kunna lösas och med det eliminera risken att det blir otillåtna cabotage.
– Det är ju bara att använda svenskregistrerade fordon för inrikestransporterna, avrundar Bjarne Ringström som nu, tillsammans med oss, med spänning ser fram emot domen.


Om artikeln

Publicerad: 2020-10-14 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Beställaransvar Cabotage DHL Johan Rud Magnus Hertler tingsrätten