Foto: Göran Rosengren, arkiv

”Postnord-cabotage” blir riksdagsfråga – igen

Olagliga inrikestransporter med utländska ekipage har inte sällan varit på tapeten i riksdagssammanhang. Interpellationer och skriftliga frågor dyker upp med jämna mellanrum. Och nu är det dags igen. Detta efter att en Postnordtransport kontrollerats i Skåne där det anlitade åkeriet nu står misstänkt för att ha kört otillåtet cabotage.

Chaufförspodden – Exklusivt


Otillåtet cabotage är illa nog, men när det dessutom utförs på uppdrag av det statligt ägda Postnord blir det extra upprörande. Så pass att det nu har lämnats in ytterligare en interpellation i ämnet.

Avsändaren är inte helt otippat sverigedemokraten Thomas Morell som i flera år har arbetat politiskt för att lyfta fram problemen inom vägtransportområdet i riksdagssammanhang. Mottagaren är näringsminister Ibrahim Baylan (S).

I interpellationen citerar Morell den artikel som Proffs publicerade under onsdagen. Han påpekar dessutom att näringsministern, vid ett flertal tillfällen, har lovat att statliga bolag ska följa lagar och regler och därmed vara föredömen.

Thomas Morells frågor till Ibrahim Baylan den här gången är:

  • Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk?
  • Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att som ägare ingripa mot Postnords uppenbara nonchalans gällande lagstiftningen rörande upphandling av transporter?
Hultsteins