Foto: Riksdagen/montage

Morell (SD) i interpellation: Beställaransvaret för svagt

”Av 238 rapporterade otillåtna cabotage under 2019 har endast två dömts i Tingsrätten. Det motsvarar 0,8 procent”, säger Thomas Morell (SD). Tomas Eneroth (S): ”Med tanke på att det är den här regeringen och jag som statsråd som har lagt fram och genomdrivit att vi nu har ett skarpare beställaransvar och en utredning om effektivare kontroller på väg, och utökade kontroller av yrkestrafiken och sanktionsavgifter kan jag säga: Kan vi fortsätta i den riktningen kommer säkert också Thomas Morell att bli nöjd.”


Igår den 17 november mötte Thomas Morell åter infrastrukturminster Tomas Eneroth (S) i en interpellationsdebatt. Denna gång var frågan om vilka åtgärder Tomas Eneroth avser att vidta för att skärpa beställaransvaret. Thomas Morell tog avstamp ur en nyligen rapporterad överlast på 697 procent.

Tomas Eneroth svarar med att berätta vad den sittande regeringen gjort som inte den borgerliga gjorde, bland annat klampning, skärpt beställaransvar som nu börjar få effekt samt att regeringen öronmärkt 100 miljoner för arbetet med att stävja det otillåtna cabotaget, skapat en målsättning för att få mer än 10 000 nya polisanställda och inte minst mobilitetspaketet som de varit med om att driva fram.

Thomas Morell tar upp de 100 cabotagemiljonerna och påpekar att endast 2,6 miljoner har redovisats av polisen och resterande pengar har försvunnit i polisens övriga verksamhet. Detta protesterar Tomas Eneroth emot.
– Jag måste säga att jag blir förvånad. Nej, det är inte 2,6 miljoner som har redovisats. Polisen har redovisat väsentligt mycket mer än så, inte minst insatser för att utbilda närmare 400 poliser i cabotagekontroller och dessutom en mängd andra insatser. Thomas Morells uppgifter är lite anmärkningsvärda i det sammanhanget, säger han i debatten.

Thomas Morell pekar på att det skärpta beställaransvaret inte ger tillräcklig effekt. Av de 238 fall av rapporterade otillåtna cabotage under 2019, har endast två fall fått fällande domar i Helsingborgs tingsrätt, (DSV Road och DHL Freight).
– Det ger ett utfall på 0,8 procent! Det tycker i alla fall jag är dåligt. Dessutom har domarna inte vunnit laga kraft då båda har överklagats, säger Thomas Morell.
Han efterlyser att åklagarsidan måste bli bättre rustade för att möta upp ärenden med beställaransvaret.

Trafiken med de många överlastade lätta lastbilarna slår undan benen för de seriösa åkerierna, men beställarna, inte sällan stora, svenska företag som profilerar sig med miljö och säkerhet, drabbas inte av konsekvenser när de använder oseriösa transportörer, säger Thomas Morell vidare.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth är inte är främmande för att skärpa beställaransvaret ytterligare om det skulle behövas.
– Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafiken som regeringen tillsatt, har nu möjlighet att lägga fram förslag om en yrkestrafikinspektion och långtgående sanktionsväxling på överträdelser, säger han.

Tomas Eneroth fortsätter att lyfta fram de många åtgärder regeringen vidtagit för att skapa ordning och reda på våra vägar.
– Detta är saker som drivits igenom av en socialdemokratiskt ledd regering, inte minst under tiden sedan jag tillträdde som infrastrukturminister, säger han och tillägger att det naturligtvis behövs göras mer.

Han frågar också Thomas Morell om han tror det kommer att hända mer i transportsektorn med en moderatledd regering som inte vill agera för en reglering av sektorn.
– Med tanke på att det är den här regeringen och jag som statsråd som har lagt fram och genomdrivit att vi nu har ett skarpare beställaransvar och en utredning om effektivare kontroller på väg samt utökade kontroller av yrkestrafiken och sanktionsavgifter, kan jag säga: Kan vi fortsätta i den riktningen kommer säkert också Thomas Morell att bli nöjd, säger Tomas Eneroth.

Vi frågar Thomas Morell efter debatten hur han upplevde den och han tar upp de 100 miljonerna.
– Jag upplever att han undviker att svara på den delen. Kanske vill han inte kännas vid att det inte fick önskad effekt – eller så är ministern felaktigt informerad. Oavsett är det allvarligt att regeringen inte har bättre koll på hur pengarna använts, avrundar Thomas Morell som tycker det ter sig uppenbart att regeringen använt dessa miljoner som ett propagandajippo utan att ställa krav på återredovisning av polismyndigheten, vilket han anser är allvarligt.

Här kan du se hela debatten!