Brister i låsanordningar på släp bidrog till tappat gods

Brister i släpets låsanordningar kan med stor sannolikhet ha bidragit till att släpets sida öppnade sig och ett stort antal backar med fyllda flaskor föll ut på vägbanan. Bilinspektören säger att det var ren tur att ingen kom till skada, något som företaget som äger ekipaget håller med om.Under eftermiddagen tisdagen den 27 oktober är Helsingborgspolisen på plats efter en olycka på väg 111 nära Helsingborg. Då inträffar ytterligare en händelse när ett svenskt bil- och släpekipage tappar delar av sin last av backar med fyllda flaskor i.

Ekipaget är på väg norrut och olyckan sker på väg 111 strax söder om cirkulationsplatsen under vilken E4 passerar. Vad är det som händer, frågar vi bilinspektör Mazen Al-Asam?
– Den vänstra sidan av släpet öppnar sig och en större mängd av lasten faller ut på vägbanan. Ren tur att ingen kom till skada, säger han till oss.

Det gjordes en besiktning av släpet som förvisso var besiktigat fram till sista mars 2021. Besiktningen ledde till körförbud. Kunde man inte bara stänga dörrarna igen och låta den rulla vidare?
– Vi fann att en av låsanordningarna till dörren på sidan tidigare hade lagats med en svetsning och ytterligare en låsanordning var i mycket dåligt skick. Släpet i det skick det var i, utgjorde en trafikfara, säger Mazen Al-Asam.
Huruvida det blir en fortsatt polisiär utredning av händelsen eller inte, återstår att se.

På lastbilen står det Postnord, men det är vare sig Postnords lastbil eller släp som tappat godset. Ägaren till ekipaget är istället ett Helsingborgsbaserat företag dit släpet också bärgades efter olyckan. Vi kontaktar dem för få deras syn på det inträffade.

Företaget har ägt släpet sedan 2019 och det var besiktigat fram till sista mars 2021. Företaget är av uppfattningen att det som ledde till körförbudet har uppstått vid händelsen. Men släpet uppvisade brister i låsanordningarna till skåpdörrarna på sidan när bilinspektören besiktigade det efter olyckan?
– Vi har ännu inte erhållit något protokoll från den besiktningen vilket gör det svårt för oss att uttala oss vidare om detta, säger företaget till oss.

Har ni rutiner för underhåll av släpen och för hur förare ska rapportera brister?
– Vi har löpande underhåll och även tydliga regler för hur och till vem förare ska rapportera brister de hittar på fordonen, säger företaget.

Vad som kommer att hända med släpet nu, säger företaget är en fråga för försäkringsbolaget att ta ställning till. Det kommer i vart fall inte att användas innan försäkringsbolaget sagt sitt.

När godset föll ut, fanns turligt nog inga fordon vid sidan av ekipaget.
– Vi är innerligt tacksamma för att ingen kom till skada. Det kunde gått så mycket värre, avrundar företaget som nu inväntar såväl besiktningsprotokoll som polisens beslut om huruvida det blir en fortsättning av händelsen samt försäkringsbolagets beslut om släpets framtid.


Om artikeln

Publicerad: 2020-10-28 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Besiktning Bilinspektör Helsingborg Polisen Tappat Gods