Morell (SD) till infrastrukturministern:

”Myndigheten ändrar information om YKB från dag till dag”

Oklarheterna kring YKB-utbildningen sedan Transportstyrelsen gjorde ändringar, kvarstår och Thomas Morell vill ha förtydliganden. Han riktar även kritik mot Transportstyrelsen som han säger ändrar informationen från dag till dag samt att han ser brister i Transportstyrelsens interna instruktioner. Och Transportstyrelsens övergångsperiod på fem dagar, kallar han för ”oförskämd”. Han vill att infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) förtydligar.

För varje förare i tung yrkesmässig trafik krävs ett giltigt YKB, yrkeskompetensbevis. För persontransporter började den nya lagen gälla den 10 september 2008 och för godstransporter var starten ett år senare, den 10 september 2009. Första perioden, som var en övergångsperiod, gällde i sju år och därefter ska förarna genomgå 35 timmars fortbildning vart femte år.

I princip kan förarna välja hur de ska genomföra kurserna och i vilken inbördes ordning som delkurserna genomförs. Det viktiga är att samtliga moment är genomförda inom femårsperioden. Så långt allt väl.

Nu har Transportstyrelsen ändrat föreskriften för YKB. Ett delmoment 1.3a införs och ett delmoment 3.3 återinförs.


Från det att Transportstyrelsen tog beslut om den nya föreskriften och till ikraftträdande, var det fem (5) dagar. För dem som utbildar i YKB är den korta framförhållningen i det närmaste oförskämd. Inte nog med att det som Transportstyrelsen kallar ”övergångsperiod” endast är fem dagar, utan det ges olika besked från dag till dag. Det var till och med olika besked beroende på vilken tjänsteman som svarade på myndigheten.

Kritiken från utbildningsföretagen var hård och Transportstyrelsen ändrade sig på en väsentlig punkt, nämligen möjligheten att anmäla en ändring. Den anmälan skulle vara inne senast den 22 maj och sedan har utbildaren fram till den 31 december på sig att inkomma med en undervisningsplan. Det var en lösning på problemet, men en annan och betydligt svårare del är hur utbildningsplanen ser ut hos respektive utbildare.

För dem som följer branschöverenskommelsens upplägg på de olika delkurserna, uppstår det inga problem. Däremot blir det sannolikt krav på en extra delkurs för de kursdeltagare som genomgått utbildningar som ligger utanför branschöverenskommelsen. Det är upp till varje utbildningsföretag att ha sin utbildningsplan och ansvara för att samtliga delmoment ingår i utbildningen.


Sammantaget kan man konstatera att Transportstyrelsen inför förändringar i föreskriften med oerhört kort varsel. Myndigheten ändrar också informationen från dag till dag och dessutom finns det uppenbara brister i Transportstyrelsens interna instruktioner. Den bristen bekräftas av olika svar från olika tjänstemän.

Den här röran och otydliga besked från Transportstyrelsen infaller under just den period då många förare ska genomgå sin sista delkurs innan deras YKB går ut. Utbildare ställer också in kurstillfällen på grund av den pågående coronapandemin, vilket innebär att antalet tillgängliga kursplatser begränsas. Folkhälsomyndighetens rekommendation om max två timmars bilresa från hemmet är ytterligare en faktor som påverkar utbudet.

Det föreligger därför en stor risk att många förare inte hinner genomföra sina sista kurser innan tiden löper ut.

Med hänvisning till ovan vill jag ställa följande fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth:
Avser regeringen att vidta åtgärder för att säkerställa att regelverket för yrkeskompetensbevis tydliggörs?

Infrastrukturministern måste svara senast 2020-06-03.


Om artikeln

Publicerad: 2020-05-27 08:48
Kategori: Nyheter
Taggar: Infrastrukturminister Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Thomas Morell Tomas Eneroth Transportstyrelsen YKB