Mannen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.

Bötfälld chaufför läxar upp PROFFS: ”Ska inte publicera”

I en tidigare artikel har vi berättat om att Västerås yrkestrafikgrupp den 1 mars stoppade ett svenskt dragbilsekipage på väg från Gävle till Göteborg med fiskrens. Föraren godkände utan protest de böter han fick för överlast och för kör- och vilotidsbrott. Men när Proffs skrev om det inträffade ilsknade föraren till. Han förklarade att vi inte ska publicera om inte båda sidor får komma till tals. Tidningens chefredaktör konstaterar att föraren har lika fel i det som han hade med överlasten och kör- och vilotiderna.

Ekipaget som vi skrev om den 5 mars hade överlast, men värre blev det med körningen med tom trailer från Göteborg upp till Gävle som företagits utan förarkort och en sammanhängande körtid om 7,5 timmar. Enligt bilinspektör Roger Ogemar var föraren samarbetsvillig och godtog sina böter utan protester.

Kort efter artikelns publicering, blev vi kontaktade av en person som sade sig vara föraren av det aktuella ekipaget. Han var mycket missnöjd med att vi publicerat en artikel som var felaktig och han upplevde det som ett personangrepp. Vi påpekade att texten var genomläst av bilinspektör Roger Ogemar och vare sig förarens eller åkeriets namn nämns.
– Om inte båda sidor får komma till tals, även om inga namn nämns, ska ni inte publicera artikeln, säger föraren.

Tidningen Proffs chefredaktör tar dock kritiken med ro.
– Han har lika fel i det som han hade med godsvikten och kör- och vilotiderna, konstaterar Göran Rosengren.

Proffs ger däremot föraren möjligheten att fritt berätta sin version av det som inträffade, vilket han valde att göra. Han fick även texten för genomläsning tillsammans med följdfrågor, men trots påminnelse har han inte kommit tillbaka till oss.

Han berättade att han hade glömt förarkortet i en annan lastbil och sade att alla kan glömma. Men, hur ska polisen veta om du har glömt eller valt att inte använda kortet?
– Det är stor skillnad. De får ju lita på vad jag säger. Jag har ingen anledning att stå och ljuga för dem. Jag var helt ärligt mot dem om alltihop, säger föraren. Dessutom var det en annan person som inledningsvis körde från Göteborg och de elva minuterna rast var när vi bytte plats.


Vi har fått kännedom om
vem som ska ha kört från Göteborg och det säger föraren att även polisen fick, men att de inte brydde sig.

Att det kördes för länge, berodde på att det i halkan skett olyckor och att E20 blockerades varför ekipaget kördes på småvägar, något vi fått bekräftat.
– Polisen ska ha överseende med körtiden när det händer olyckor. Jag kan ju inte ta 45 minuters rast på motorvägen. De lyssnar inte, förstår inte och kan inte ens sina regler själva, säger han.

Kunde du inte skriva ut en remsa om det? Svaret blir nej.
– Polisen sade att jag ska skriva ut en remsa innan jag ens börjar rulla hemifrån, men hur ska jag veta om det kommer ske en olycka, säger han.

Lasten av fiskrens han transporterade från Gävle tillhör riskprodukter och är befriade från kör- och vilotidsreglerna och till oss säger han att trailern han körde till Gävle inte var tom utan istället lastad med kadaver, även det en last befriad från de normala kör- och vilotidsreglerna. Något han säger att han informerade polisen om, men de ville inte lyssna.

Föraren avrundar. Han har inget till övers för polisen som han tycker, tillsammans med oss på Proffs, smutskastar chaufförer som bara gör sitt jobb för att förse folk med det de behöver.
– Allt kan inte alltid läggas på oss chaufförer. Vi har inte ens råd att jobba snart. Det går inte att jobba lagligt. Jag har haft kortet i sju år och kört i fem och inte blivit stannad en enda gång och så får man detta i ansiktet nu, säger han. Det är inte schyst av dem. Jag kör ju inte olagligt på det sättet. När det händer något på vägen som det gjorde nu, ska polisen ska ha förståelse, men det har de ju inte.

 

Bilinspektör Roger Ogemar bemöter kritiken

Att körtiden överskridits på grund av att E20 varit blockerad, berättade föraren, men på frågan om han hade skrivit ut en remsa på körtidsöverskridandet, var och när det skedde, sade han sig inte ha gjort det, berättar Roger Ogemar.

Polisen har överseende med sådana händelser, säger han vidare, förutsatt att man skriver ut en remsa om det.
– Det fråntar inte föraren ansvaret att rätta till misstaget snarast. Det finns idag ingen vägsträcka i landet där man kan köra i 3 timmar utan att komma till en avfart där man kan stanna, säger han.

Att föraren glömt sitt förarkort var inget han försökte dölja.

Uppgifterna går däremot isär om huruvida han kört en tom trailer till Gävle, eller en lastad med kadaver.
– Vid tre tillfällen frågade jag och fick bekräftat att han kört en tom trailer till Gävle, säger Ogemar.

Föraren uppgav att han bara fick sms om var han skulle hämta och lämna trailrarna och att chefen hade kopior på transporthandlingar, men att han inte kunde få tag i chefen för att verifiera godset han hade när vi stoppade honom vilket visade sig vara överlast.

Föraren erkände förseelserna utan protester och Roger Ogemar understryker att allt måste gå att kontrollera för annars får man böter.
– Att skylla på att man har glömt, är något ”buset” frekvent gör och vi kan därför inte lita på sådant, säger han.


Innan böter skrevs ut
, tillfrågades föraren ytterligare två gånger om det var han ensam som kört hela vägen från Göteborg till Gävle vilket han sade att han gjort.
– Frågan uppkom eftersom han vid kontrolltillfället hade en ung man med i hytten som kunde antas ha kört, men både han och föraren förnekade tvåförarsystem, säger Ogemar.

Roger Ogemar skulle vilja veta varför föraren inte berättade om den första föraren och varför den föraren som ska ha kört från Göteborg, inte använde sitt förarkort.
– Inget förarkort alls hade använts under färden, säger Ogemar. Och var klev den personen av och var klev den unge mannen på?

Mot bakgrund av förarens kritik, blir det för Ogemar obegripligt att föraren utan protester accepterade en kör- och vilotidsbot om han haft kadaverlast med till Gävle och alltså inte hade behövt bekymra sig om körtiden.
– Jag hade en lång lektion för honom om utskrifterna och han fick även papper utskrivna på vilka reservrutiner som gäller då man saknar sitt förarkort och om man blir tvungen att bryta mot reglerna då något oförutsett händer, säger Roger Ogemar som framhåller att föraren var trevlig.

Det kändes som att han lyssnade och lärde av misstagen.
– Men det hade varit bättre om han svarat ärligt på frågorna, avrundar bilinspektör Roger Ogemar.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-13 16:38
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Förarkort Kör- och vilotider Överlast Trafikpolisen Västerås