Förare fick böter för sträckkörning utan förarkort

För att få den intensiva trafiken i samband med sportlovet och hemvändande Vasaloppsåkare att flyta, togs även yrkestrafikgrupperna i anspråk. Västeråsgruppen sattes söndagen den 1 mars att övervaka riksväg 70.

Trafiken söderut var tät, men tempot var bra. Att halkan inte gjorde entré förrän senare under natten, bidrog till att trafiken i det stora hela flöt på bra och då flyttades fokus alltmer över till yrkestrafiken som så smått började komma igång.

Ett antal 3,5-tonslastbilar, så kallade lättlastare, kontrollerades och vägdes med det återkommande resultatet att det blev en del överlaster, men ingen överlast som stack ut utöver det man brukar finna.

Även den tunga trafiken kontrollerades och det blev en del böter för bland annat hastighetsöverträdelser och kör- och vilotidsöverträdelser. En grov olovlig körning i yrkesmässig trafik blev det också.

En svensk dragbil med en dansk trailer vinkades in. Lasten bestod enligt uppgift av fiskrens. Föraren kunde inte uppvisa några dokument på lastens vikt som vid vägningen visade sig väga något mer än tillåtet.

Föraren hade emellertid lite tur på sin sida eftersom hela riksväg 56 genom Västmanland har uppgraderats till BK4-väg.
– Hade den tidigare BK1-klassningen gällt, hade ekipaget vägt in med 9 tons överlast eftersom fordonets längd inte hade räckt till, förklarar bilinspektör Roger Ogemar.
Förändringen kände inte föraren till och han blev av förklarliga skäl glatt överraskad.

Glädjen blev dock kortvarig. Föraren hade nämligen startat i Göteborg med en tom trailer på morgonen med vilken han i det närmaste hade sträckkört med till Gävle – utan att ha ett förarkort i färdskrivaren.
– En färd på 7 timmar och 29 minuter med endast ett uppehåll på 11 minuter som längst, säger Roger Ogemar.

Föraren uppgav att han i Gävle bytte trailer till en färdiglastad innehållande fiskrens.
– Hemresan med slaktavfallet från fisken går som ej färdskrivarpliktig körning och godkänns eftersom han hade ett uppehåll på 1 timme och 30 minuter i Gävle, säger Roger Ogemar.

Föraren fick böter på 6 000 kronor för sina överträdelser, men det skrevs även en underrättelse till Transportstyrelsen om företagets arbetsgivaransvar. En underrättelse som kan leda till en sanktionsavgift. Föraren säger sig nämligen inte veta vem som har kört

Även en svensk flyttbil vinkades in. Föraren och passageraren var två vitryska herrar.
– Förarens ryska körkort hade omhändertagits av polisen i Stockholm en månad tidigare på grund av en hastighetsöverträdelse. Denna gång rapporterades föraren för grov olovlig körning efter att han uppvisat delgivningen för det omhändertagna körkortet, säger Roger Ogemar.

Även företaget har ett efterspel att vänta eftersom det krävs ett körkort utfärdat i en EU- eller EES-stat för att få köra yrkesmässig inrikestransport i Sverige.

Lastbilen klampades i väntan på att en förare med rätt behörighet skulle komma dagen efter.

Om artikeln

Publicerad: 2020-03-05 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Förarkort Kör- och vilotider Överlast Trafikpolisen Västerås