Ekipaget på fotot har inget med artikelinnehållet att göra. Foto: Alguns Åkeri AB

Tre förare från Alguns misstänks för att ha kört med dubbla kort

Åkeriet riskerar 1,5 miljon i sanktionsavgifter

Inom loppet av tre dagar kontrolleras tre lastbilar med anknytning till Alguns Åkeri AB som har sin hemmabas i Malmö. Två lastbilar stoppades av trafikpolisen i Göteborg, en ”stoppade sig själv” genom att köra upp i stensättningen i en rondell i Malmköping, där den fastnade. I samtliga tre fall misstänker polisen körning med dubbla förarkort, något som kan komma att kosta åkeriverksamheten drygt 1,5 miljon kronor i sanktionsavgifter.
Ärendena utreds just nu av Transportstyrelsen.

Jörgen Carlsson och hans patrullkollega Göran Scott, trafikpoliser i Göteborg, stoppade den 10 december ett svenskregistrerat lastbilsekipage vid Sandsjöbacka strax söder om staden. När poliserna kontrollerar förarens kör- och vilotider, fattar man misstankar om att denne använder sig av dubbla förarkort.

När föraren konfronteras med misstanken förnekar han att så är fallet. Efter en stunds förhör kryper dock sanningen fram och han plockar fram ett förarkort som han enligt egen utsago fått låna av en kompis.

Föraren är väldigt trött och har under slutet av förhöret svårt att hålla sig vaken. Och snart kommer förklaringen till det.

Efter att polisen har slagit samman kör- och vilotiderna från de båda förarkorten, framträder en både dyster, häpnadsväckande och minst sagt skrämmande bild av hur mycket föraren har kört.

På polisen.se har vi läst att föraren kört sträckor på uppemot 130 mil.
– Vi kunde se att föraren på fyra dygn från den 26 till den 29 november, hade kört 243 mil. Den sammanlagda körtiden under den körperioden var 49 timmar och 18 minuter utan godkänd dygnsvila. När vi stoppade honom den 10 december hade han en körperiod om 19 timmar och 54 minuter och hade kört 102,3 mil. Och han hade så klart tänkt att köra ännu längre om vi inte hade stoppat honom, berättar Jörgen.


Han ger fler exempel.

– Vid ett annat tillfälle hade föraren kört 25 timmar och 39 minuter, 122,1 mil, med en total dygnsvila om 3 timmar och 23 minuter, förklarar Jörgen Carlsson som radar upp ytterligare ett stort antal kör- och vilotidsbrott som föraren gjort sig skyldig till.

Föraren, som är anställd på Alguns Åkeri AB via ett rumänskt bemanningsföretag, berättar att han haft det andra förarkortet i cirka 1,5 månad och att han har använt det allt sedan dess för att kunna köra mer än tillåtet.

Enligt vad tidningen erfar är det tre företag som på olika sätt kan knytas till den aktuella transportverksamheten. Två av dem är så pass nystartade att det inte finns någon årsredovisning att tillgå. Alguns Åkeri AB har däremot funnits sedan år 2010 och omsätter enligt Allabolag.se cirka 188 miljoner kronor (2018).

Den rapport som polisen har upprättat om Arbetsgivaransvar Kör- och vilotider ger vid handen att summan av sanktionsavgifterna i polisrapporten landar på 659 500 kronor.

Taket för sanktionsavgift är maximalt 800 000 kronor eller en (1) procent av företagets omsättning. Eftersom åkeriets omsättning är 188 miljoner (2018), nås sannolikt inte det taket. Men det är upp till Transportstyrelsen att, när utredningen är avslutad, ta det slutgiltiga beslutet. Sista ordet är alltså inte sagt. Tjänstemän inom myndigheten har bekräftat att en utredning kommer att äga rum.


I andra medier har det sagts att ett tips från allmänheten ledde till att polisen stoppade ekipaget, men det stämmer inte.
– Nej det här hade inget med något tips att göra. Anledningen till stoppet var att jag och min kollega Göran Scott noterade att ekipaget låg på omkörning i vänsterfilen och att det körde fortare än alla andra lastbilar, förklarar Jörgen Carlsson.

Under tiden Proffs undersöker det aktuella ärendet, får vi vetskap om att ytterligare två lastbilar som rullar för Alguns Åkeri, under en och samma dag (12 december), har kontrollerats. Den ena i Göteborg och den andra i Malmköping. Och i båda fallen handlar det om samma typ av misstanke, körning med dubbla förarkort.

Summan av sanktionsavgifter för dessa uppgår till 894 500 kronor. 258 000 kronor i Göteborgsärendet och 636 500 kronor i Malmköping – alltså 1 554 000 kronor totalt för alla tre ärendena som Proffs har tittat på.

På Alguns hemsida kan vi bland annat läsa att man är ett företag som prisats exempelvis av ”Veckans Affärer”. På tidningens hemsida kan vi konstatera att Alguns Åkeri år 2016, 2017, 2018 och 2019 har utnämnts till ”Superföretag”.

Likaså har åkeriets grundare utsetts till ”Årets unga entreprenör” i år av Founders Alliance, ett forum för Sveriges ledande entreprenörer.


Under den första punkten
i Alguns trafiksäkerhetspolicy, som står att läsa på åkeriets hemsida, lovar man att; ”Alltid följa gällande lagar och regler”.

Åkeriet beskriver vidare på hemsidan hur man tolkar begreppet trafiksäkerhet:
”Begreppet trafiksäkerhet kan innefatta mycket, men det handlar i grunden om kunskaper och inställningar. Det innefattar även utvilade, alkohol- och drogfria förare som kör med krocksäkra, väl underhållna och rätt anpassade fordon. Det ligger alltid höst upp på listan hos oss.”.

Med tre förare som inom loppet av tre dagar nu misstänks för att ha kört med dubbla förarkort, blir så klart den naturliga frågan till Alguns Åkeri hur man får ihop det med sin välformulerade policy?

Proffs kommer att följa upp den här artikeln med intervjuer av de företag som berörs av de olika polisärendena.

Efter att dragbilen körts upp i stensättningen i en rondell i Malmköping kontrollerade trafikpolis Björn Thunblad (t vä) och trafikpoliskommissarie Tobias Jöhnemark från Eskilstuna bland annat förarens kör- och vilotider. En kontroll som skulle visa sig behövas. Foto: Björn Thunblad
Efter att dragbilen körts upp i stensättningen i en rondell i Malmköping kontrollerade trafikpolis Björn Thunblad (t vä) och trafikpoliskommissarie Tobias Jöhnemark från Eskilstuna bland annat förarens kör- och vilotider. En kontroll som skulle visa sig behövas. Foto: Björn Thunblad