Ogemar skriver nytt, förtydligande brev till ministrarna:

”Ordning och reda på vägarna får man inte bara för att man vill det”

Roger Ogemar som arbetar som bilinspektör i Västerås, blev inte nöjd med svaren från Justitiedepartementet, vilka han ser som ”schablonsvar” där det spaltas upp vilka ändringar som har gjorts, men utan reflektion över hur ändringarna i verkligheten faktiskt påverkat problemen han lyfter. Nu har han åter skrivit om problemen, men denna gång är han noga med att vara tydligare då det visat sig vara nödvändigt. Breven skickar Ogemar i egenskap av privatperson, baserade på hans erfarenhet som bilinspektör.

Den 8 mars skickar bilinspektör Roger Ogemar ett öppet brev till infrastrukturminister Tomas Eneroth som sedan besvaras av Justitiedepartementets kommunikationsenhet. Ogemar är inte nöjd med svaren och bestämmer sig därför att skriva ännu en gång. Denna gång är han mycket tydlig då det uppenbarligen är nödvändigt.

Ordning och reda på vägarna får man inte bara för att man vill det, man måste göra något konkret. Det kräver förståelse för hur allvarliga problemen faktiskt är och hur brett de påverkar. Det krävs också en uppriktig vilja att vilja göra mer.

Ännu en gång tar han upp att klampningstiden på dagens 36 timmar är otillräcklig och istället måste kvarstå tills åtgärden verkställts.

Den skärpning av beställaransvaret som politikerna hissar flaggan i topp för, räcker inte heller. De nationella bestämmelserna måste skrivas om så att beställaren ska kontrollera att transporten följer samtliga regler om det skall bli ”ordning och reda.


Polisernas kontroller är
verkligen viktiga. Det måste ställas krav på kontrollmyndigheten att det ska finnas ett fastställt antal utbildad personal som inte tas i anspråk för annan verksamhet. Får specialkompetenserna arbeta med det de är specialister på, kan det förebyggas, upptäckas och utredas för att det ska bli ”ordning och reda”.

Det politiska ”flaggskeppet”, de 100 cabotagemiljonerna som skulle visa hur allvarligt man ser på cabotagefusket, har hittills nära nog gått upp i rök då redovisningskraven varit otydliga och otillräckliga.

Och åter, Ogemar vill att fler överträdelser ska sanktionsväxlas för att skapa mer likhet inför lagen eftersom det med sanktioner går att nå även utländska personer på plats.

Lagföringen av utländska aktörer fungerar inom vårt område inte alls och proportionalitetsprincipen bidrar till att ärenden rörande brottmål, på löpande band läggs ner så snart det är en utländskt person inblandad.

Att svensk lagföring inte hängt med i utvecklingen, är något kammaråklagare Johan Bülow på UC i Malmö höll med om när han delade med sig av sina tankar kring Ogemars första brev.

Vill du läsa hur Ogemar i det nya brevet förtydligar och lyfter fram dessa ämnen för Justitiedepartementet, gör du det här (pdf).

Fotnot:
Roger Ogemar är bilinspektör i Västerås, men understryker att han delger sina synpunkter i egenskap av privatperson.

Foto: Göran Rosengren

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-28 14:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Brott och straff Justitiedepartementet Rättsfall Transportfusket Västerås