Brott och straff

Listar alla artiklar taggade med: Brott och straff

Alhem: ”Varför är det lagligt att varna för poliskontroller?”

Samordning är ett begrepp som ­används flitigt inte minst i rättsliga samm­anhang. Polisen tycker inte att de klarar brottsbekämpningen själva. De behöver hjälp av allmänheten och av många andra myndigheter. Något som polisen under lång tid och ofta framhållit.
Detsamma gäller i den viktiga ­frågan att bryta rekryteringen av barn till gängkriminalitet. Säkert kloka och ­korrekta synpunkter från polisen. Men det ­måste också ställas högre krav på polisen själva när det gäller att klara av hant­eringen av alla anmälningar om brott. Att behandlingen sker seriöst och ­professionellt.

Ogemar skriver nytt, förtydligande brev till ministrarna:

”Ordning och reda på vägarna får man inte bara för att man vill det”

Roger Ogemar som arbetar som bilinspektör i Västerås, blev inte nöjd med svaren från Justitiedepartementet, vilka han ser som ”schablonsvar” där det spaltas upp vilka ändringar som har gjorts, men utan reflektion över hur ändringarna i verkligheten faktiskt påverkat problemen han lyfter. Nu har han åter skrivit om problemen, men denna gång är han noga med att vara tydligare då det visat sig vara nödvändigt. Breven skickar Ogemar i egenskap av privatperson, baserade på hans erfarenhet som bilinspektör.