DEBATTARTIKEL

Bilinspektör Roger Ogemar:

”Varför ska brott löna sig om man inte är svensk?”

I september rapporterade jag en polsk tivoliarbetare som framförde en tung lastbil i Västerås utan att kunna uppvisa ett giltigt körkort. Brottet var olovlig körning vilket är ett brott som normalt renderar i dagsböter. Föraren, utan vare sig fast adress eller fast arbete, anhölls inte utan försattes på fri fot.
Bilinspektör Roger Ogemar, Västerås. Foto: Göran Rosengren
Bilinspektör Roger Ogemar, Västerås. Foto: Göran Rosengren

Efter en skriftlig begäran från polisen till Polen om huruvida mannen hade ett giltigt körkort eller inte, kommer svaret att föraren faktiskt inte innehar nödvändigt körkort. Men, den uppgiften får inte användas i en förundersökning.

För att få använda uppgiften, måste en åklagare begära en formell uppgift om detta vilket också gjordes och svaret blev detsamma – föraren saknade behörighet. Därefter läggs ärendet ändå ner med motiveringen att den misstänkte inte längre befinner sig i Sverige och troligen inte kommer att återvända.

Kontentan av detta blir att brott som renderar i dagsböter, inte blir värda att lägga tid på att rapportera om den misstänkte är en utländsk medborgare.

I november 2018 påträffade jag en finsk förare som hade tagit ut en veckovila mer än tolv timmar för sent eftersom han hade åkt färja och därigenom brutit vilan vilket inte är tillåtet när det gäller veckovila.

Eftersom brottet är begånget i Sverige blir det en ordningsbot oavsett om föraren hävdar att detta är tillåtet i Finland. Föraren vill inte godkänna ordningsboten och då skrivs istället en rapport till åklagaren som då måste begära rättslig hjälp från Finland samt kalla hit föraren för tingsrättsförhandling om inget erkännande från föraren kommer.


Polisen som var förundersökningsledare
, var med på tåget, men när han redovisade ärendet för åklagaren, informeras han om att denne inte tänkte göra en stor sak av ”bara” en ordningsbot.

Detta betyder i sin tur, eftersom polisens utredare står som förundersökningsledare, att fallet måste läggas ned med motiveringen att den misstänkte inte längre befinner sig i landet och troligen inte kommer tillbaka. Utredaren kommer helt enkelt inte vidare utan åklagarens hjälp.

Kontentan av detta blir att inte heller brott som renderar i penningböter blir värda att lägga tid på att rapportera om den misstänkte är en utländsk medborgare.

Hade förarna i båda fallen haft en svensk adress, hade båda fallen drivits vidare.

Jag vägrar hårdnackat att avstå från att rapportera förare med utländska adresser och som begår brott i Sverige även om det tar tid och även om jag oftast vet hur det slutar. Men, är det verkligen detta resultat vi vill ha? Är det detta vår arbetstid ska gå till istället för att ha en bra kontrollverksamhet där överträdelser faktiskt beivras?

Jag hade hellre velat se att dessa brott sanktionsväxlats för då hade brotten beivrats och förarna fått betala direkt. Därefter har de själva möjlighet att välja om de vill överklaga eller inte.

Idag kan misstänkta klara sig undan straff bara genom att, med stor hjälp av svenskt rättsväsende, hålla sig undan.

Det är dags att ta en rejäl funderare på om vi ska avkriminalisera dessa överträdelser, så att förövarna omgående for sona sina brott, istället för att sänka våra egna förare och åkare i första läget.

Roger Ogemar, billinspektör

Redaktionen tipsar: Läs artikeln om den polske tivoliarbetaren här!

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-08 16:15
Kategori: Debatt
Taggar: Bilinspektör Brott och straff Rättsfall Transportfusket Västerås