Mobila verkstäder, miljö och poliskontroller är ämnena i nya frågor från Morell

Thomas Morell (SD) vilar inte på hanen vad gäller att lyfta branschspecifika frågor till inrikesminister Mikael Damberg (S). Under onsdagen landade tre nya brev på ministerns bord, signerade Thomas Morell.

Thomas Morell har lång erfarenhet av vägtransportbranschen. Han har jobbat både som bilinspektör och i ett par av åkerinäringens branschorganisationer. Dessutom har han varit yrkeschaufför.

Med den erfarenheten i ryggen, formulerar Morell sina frågor till Damberg. Breven inleds med att måla upp bilder av hur det kan se ut längs vägarna. Han nämner bland annat den otillåtna cabotagetrafiken, olagliga yrkesmässiga godstransporter, manipulerade färdskrivare och problemet med förare utan erforderliga behörigheter.

Thomas Morell förklarar att den olagliga trafiken ger upphov till osund konkurrens där ”det billigaste” och därmed inte ”det bästa alternativet, får utföra transporten”.

”I kölvattnet ser vi hur kriminella nätverk nästlar sig in i den svenska transportnäringen. I spåren av de osunda transporterna ser vi mobila verkstäder, däckverkstäder och bränsledepåer som dyker upp på olika platser i landet”, fortsätter han.

Morell tar även upp det faktum att man på många platser i Sverige bland annat kan se mobila verkstäder.
”I spåren av de osunda transporterna ser vi mobila verkstäder, däckverkstäder och bränsledepåer som dyker upp på olika platser i landet. Att stå ute under bar himmel och utföra reparationer, oljebyten, kopplingsrenoveringar, bromsrenoveringar och däckbyten innebär stora risker för allvarliga miljöskador.”, skriver han till Mikael Damberg.


Bränsleförsörjningen till de
utlandsregistrerade fordonen som rullar i Sverige är också något som Morell vill upplysa ministern om:
”Dessutom kör en stor del av de utländska fordonen på ett sämre bränsle än det vi normalt använder i de svenska fordonen. Att försörja den omfattande fordonsflotta som ständigt befinner sig i Sverige innebär också att det smugglas in bränsle, i huvudsak diesel från forna öststater som transporteras i olika former av tankar, såsom IBC-behållare”.

Han understryker att det i sammanhanget inte är fråga om ”vare sig MK-1 diesel eller inblandning av förnybara bränslen, exempelvis HVO, i det bränsle som används i dessa lågpristransporter”.

Billiga, utländska transporter menar Thomas Morell ”slår ut den seriösa åkerinäringen, och den omöjliggör en överflyttning av långväga gods från väg till järnväg. Lågpristransporterna omöjliggör också en utveckling av samarbetet mellan järnvägsoperatörer och åkerinäring”.

De tre breven avslutas med varsin fråga till ministern:

  • Avser statsrådet att agera för en förstärkning av fordons- och förarkontroll på väg för att på så sätt få bort den osunda och miljöbelastande transportverksamheten?
  • Avser statsrådet att vidta åtgärder för att stävja fusket med oseriösa lågpristransporter och därmed skapa förutsättningar för ett sunt samarbete mellan väg- och järnvägsföretag?
  • Avser statsrådet att agera mot den mobila och oseriösa verkstadsverksamhet som arbetar under bar himmel och som inte gäller akuta reparationer som utförs av auktoriserade verkstäder?

Senast den 20 mars måste inrikesminister Mikael Damberg svara Thomas Morell.