Utan kontroll – inget nyttjanderättsavtal

En gång och sedan aldrig mer. Transportstyrelsen tuffare nyttjanderättsavtal som började gälla den 1 juli, innebär att utomnordiska lastbilar endast kan användas på svenskt nyttjanderättsavtal under en månad – och sedan aldrig mer. Vi har frågat politikerna vad de tycker om bristen på transparens.

Medan de nordiska fordonen fortfarande kan köras ett år på ett nyttjanderättsavtal, skärpte Transportstyrelsen kraven för utomnordiska fordon.

Tror våra politiker att skärpningen kommer att ge önskad effekt? Ska ett fordon som inte kan kontrolleras, över huvud taget kunna vara aktuellt för nyttjanderättsavtal och är det möjligt att utestänga fordon från nyttjanderättsavtal från de länder som vägrar öppna sina register för kontrollerande myndigheter i andra länder?

södra

Infrastrukturminister Thomas Eneroth (S) säger att han uppmärksammat problemen och om Transportstyrelsens åtgärder inte räcker, är han beredd att göra mer.
– Det är viktigt att vi får till bättre möjligheter till informationsutbyte inom EU eftersom det även underlättar kontroll av cabotagetrafiken, säger han. Frågan är uppe bland annat i förhandlingar om EU:s mobilitetspaket.

Lars Granath (L) lyfter att problemen med nyttjanderättsavtalen är ett nytt fenomen. Om informationen om missbruket stämmer, strider det mot själva idén om lika konkurrensvillkor
– Vi måste göra en djupare analys av vad detta får för konsekvenser för svensk lagstiftning, säger han.

VBG onspot

Birger Lahti (V) svarar mer konkret på våra frågor och anser att det vore fullt rimligt att kräva att ett fordon kan kontrolleras, inte bara för nyttjanderättsavtalet, utan även för att motverka otillåtet cabotage.
– Om ett medlemsland vägrar göra kontroller möjliga, är det en fullt rimlig ståndpunkt att dessa länders fordon inte ska kunna söka nyttjanderättsavtal, säger han. Vänsterpartiet är beredda att vidta fler åtgärder för att få stopp på den osunda jakten på ”lägsta pris”.

Anders Åkesson (C) tycker skärpningen är bra och ser fram emot att följa upp effekterna.
– Kan Transportstyrelsen inte till fullo kontrollera ett fordon, är det rimligt att det inte heller ska få ett nyttjanderättsavtal, säger han.

Yara

Tove Fridman (KD) anser att alla fordon i Sverige bör kunna kontrolleras.
– Utan öppna register för fordonskontroll, fungerar inte den gemensamma marknaden, säger hon.
Att utesluta fordon från länder som vägrar vara öppna, säger hon är ett rimligt förslag om det är förenligt med EU-rätten.

Sten Bergheden (M) menar att skärpningen kommer att försvåra för fuskande aktörer och huruvida fordon som inte går att kontrollera alls ska komma ifråga, är en berättigad fråga.
– Det är en åtgärd som inte bör uteslutas när EU-länder inte öppnar sina fordonsregister och är något vi driver på, säger han. Det bör vara en skyldighet för samtliga EU-länder att möjliggöra nödvändiga kontroller.

Thomas Morell (SD) säger att förutsättningen för en fungerande marknad, är möjligheten till kontroll, inte minst för att kunna lagföra överträdelser.
– Fordon från länder som vägrar möjliggöra kontroller, anser jag har förverkat sin möjlighet att söka nyttjanderättsavtal och ska hållas utanför, säger han.

Meca Tunga Delar

Frågan om vad som hindrar EU-länder att öppna sina register i detta, får inga konkreta svar.Svaren kretsar kring EU och mobilitetspaketet och att frågan bör ställas till de medlemsstater som inte öppnar sina register. Ingen av de tillfrågade ser några egentliga hinder till att ha transparens.

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-15 16:39
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Fordonskontroll Konkurrensvillkor Mobilitetspaket Nyttjanderättsavtal Transportstyrelsen