Girteka

Cabotageavgift för Girteka i Norge

UAB ME Transportas är ett företag under Girteka Logistics paraply. 2017 blev UAB ME av Troms polisdistrikt ålagt att betala 20 000 norska kronor för otillåtet cabotage. Ärendet hamnade i Tingsrätten. Girteka går nu igenom interna riktlinjer med alla som fraktar gods i Norge för att något liknande inte ska ske igen.

Det har av oss som företag begåtts ett fel som inte skulle ske, säger kommunikationschef Kristian Kaas-Mortens på Girteka Logistics.
-Vi har accepterat boten och verkställer nu en ny genomgång för att detta ska vara en engångsföreteelse, säger han.
Boten accepterades innan tidsfristen gick ut.


Detta är första gången på flera år en sådan sak sker, men i juni 2017 stoppas alltså ett av UAB ME:s ekipage för kontroll vid Hungerens kontrollstation i Troms och det visar sig att det är den fjärde cabotagetransporten som utförs.
-Det är bara för oss att beklaga det inträffade, säger Kaas-Mortensen. Vi fick inte registrerat rätt antal resor och det ska inte ske igen.
Han säger att de inte ofta kör cabotage och att de mer än gärna hade varit utan denna händelse, men säger att de har gjort fel och måste ta ansvar för det och göra rätt för sig.

Kaas-Mortensen berättar att de har gjort ett betydande arbete för att rätta till de fel som tidigare begicks i Norge. I kölvattnet av det, har företaget haft en betydande tillväxt på den norska marknaden.
-Sedan 2015 har vi inte haft ett sådant fall som detta varför det är extra bittert att det nu har skett, säger han. Det ska inte råda något tvivel om att Girteka Logistics är och ska vara en professionell och seriös aktör.

Hultsteins

Frågan är om Girteka vill ha, eller behöver, mer liberalisering av EU:s cabotageregelverk, men det vill de inte.
-Mer liberalisering av EU:s cabotageregelverk, vill vi inte ha, säger han. Det underströk vi under NLF:s Transportkonferens i januari i år.
De ser ingen orsak till mer liberalisering och stödjer norska regeringens och NLF:s ståndpunkt i frågan.
-Vår strategi är full truck loads och kör alltså sällan cabotagetrafik, avslutar Kristian Kaas-Mortensen.

Om artikeln

Publicerad: 2018-08-09 12:35
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Girteka Liberalisering NLF Otillåtet cabotage Polisen UAB ME Transport