Speditören är inte misstänkt för något brott.Fotograf: Jonas Nordin

Skriver egna fraktsedlar i hytten

?Varje gång vi frågar hur han kört, får vi en ny version?

Förarens minne sviker när han ska redogöra för hur han har kört i Sverige. Han försöker även skriva egna fraktsedlar och åkeriet förhalar undersökningen. Åkeriet misstänks nu för otillåtet cabotage och ekipaget klampas i väntan på pengar.

Förmiddagen den 4 april tar Västeråsgruppen in en estländsk dragare med finskregistrerad trailer på kontrollplats Karleby. Föraren är från Ryssland, men har estländskt medborgarskap. Direkt uppstår kommunikationssvårigheter,
– De enda papper han visar upp, är en packlista och gemenskapstillståndet, säger bilinspektör Jonas Nordin. Efter en stund får vi fler dokument, men inget som är godtagbara frakthandlingar.

Lasten är inte korrekt säkrad vilket renderar i böter och föraren får göra om och göra rätt.
– När han är klar med det, kommer han in till oss med en nyskriven fraktsedel, skriven av honom själv i lastbilen, säger Nordin.
Lastsäkringen kontrolleras, men underkänns igen. Medan föraren får ännu en chans att göra om och rätt, kontrollerar de kör- och vilotiderna. En missad veckovila renderar i ytterligare böter för föraren.

Nu försöker Nordin ännu en gång få fram fraktsedlar och då tar föraren fram ett block med oskrivna sådana som han tänker fylla i, men se det går inte för sig, säger Nordin.

De tar kontakt med åkeriet i Estland som får föraren att ta fram alla dokument han har i hytten och därefter rings en telefontolk för att bringa klarhet i hur han har kört i Sverige. Enligt färdskrivaren har fordonet anlänt till Sverige den 27 mars.
– Chaufförens minne sviker honom och han kan nu inte ens tala om vad han har gjort dagen innan, säger Nordin. Varje gång vi frågar hur han kört, får vi en ny version.
Det blir ännu ett samtal till åkeriet för att förklara att det saknas frakthandlingar på inkommande internationell last, på aktuell last samt för alla transporter han har gjort i Sverige.

Nordin upplever det som att åkeriet försöker förhala utvecklingen av saken, men det hjälper inte åkeriet som nu misstänks för otillåtet cabotage.
– Efter att vi fått klartecken från Transportstyrelsen, meddelar vi åkeriet att ekipaget kommer att klampas i väntan på betalning, säger han.
Så blir det och kontrollplatsen stängs för dagen.

Nästa dag, den 5 april, kontaktar de åter åkeriet som då skickar en lista på fordonets gps-positioner.
– Via dessa kan vi jämföra med färdskrivaren hur han faktiskt har kört, säger Nordin.
Det skickas även kopior på frakthandlingar för alla transporter fordonet utfört i Sverige, men de är ofullständiga och saknar kvittenser. Fortfarande saknas godtagbar fraktsedel på inkommande internationell transport.

Nordin får uppfattningen att åkeriet, trots att de hävdar de är pålästa om både cabotage- och kombitrafik, tror att de kan köra obegränsat antal transporter, utan speciella frakthandlingar, så länge de endast hämtar och lämnar i hamnen.
– Efter att den internationella lasten lossats, räknar vi ihop sex nationella transporter, den sjunde står på flaket, säger Nordin.

Under dagen kontaktar DHL polisen då de vill få ut trailern på vägen igen. DHL betalar sedan sanktionsavgiften och en annan dragbil anlitas. Klampen låses upp och föraren får fortsätta färden utan släp.

Om artikeln

Publicerad: 2018-04-10 17:14
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Böter DHL Klampning Lastsäkring Sanktionsavgift Västerås Veckovila