Apotea ber om ursäkt för olaglig betongtransport

Ska inte ske igen

Igår rapporterade vi om ett lettiskt åkeri med betongbilar som fick betala sanktionsavgifter för överlast och otillåtet cabotage. Betongen skulle levereras till en byggarbetsplats där Apotea bygger ett nytt centrallager och idag ber företaget om ursäkt för det inträffade. Apoteas vd lovar dessutom bot och bättring.

Henrik Lindley är ansvarig för bolaget Morgongåva Logistikfastigheter AB som är byggherre/fastighetsägare av logistikanläggningen som nu uppförs och som ska bli ett centrallager för Apotea i Morgongåva. Varför körde MB Betons dessa transporter?
– Utan att ha detaljkunskaper om det, kan jag generellt säga att det är krävande att få fram de stora mängder betong som byggnationer av den här storleken behöver, säger han. På en överhettad byggmarknad blir det sannolikt brist på resurser.

Detta menar han dock inte är en ursäkt för att transporter ska ske på ett felaktigt och olagligt sätt och att en underleverantör begår fel säger han, är oacceptabelt.
– Jag har dubbelkontrollerat att inga fler leveranser sker med lettiska betongbilar, säger Lindley.

Han tillägger att de har beställt en helentreprenad och att det företaget i sin tur handlar upp underentreprenörer för olika delmoment. Vi hänvisas vidare till Logistic Contractor i Göteborg och projektansvarige Jonas Ganefalk.

Ganefalk känner till det inträffade, men vill inte kommentera varför MB Betons utförde körningarna eller vem som kontrakterat dem, utan hänvisar i sin tur till sin vd Anders Bothén som bekräftar att ekipaget stoppats.
– Åkeriet har naturligtvis gjort ett misstag, säger han. De har nu lärt sig en läxa och är medvetna om problemet.

Han understryker att fordonen givetvis ska ha nödvändiga tillstånd och inte vara överlastade. Man är efter detta nu extra vaksamma på transporter som kommer till byggarbetsplatsen vars storlek innebär att många lastbilar med olika material trafikerar området. Vem anser du har det yttersta ansvaret i det som inträffat?
– Det vilar på det aktuella transportföretaget som uppenbarligen gjort ett misstag och de kör inga vidare transporter till vår byggarbetsplats i Morgongåva, sammanfattar Bothén.

Det är hos Thomas Betong AB i Avesta som betongbilarna lastats i Rembo. Personen vi talar med bekräftar att MB Betons fordon har stått på området så sent som igår, men att samtliga fordon idag är borta och har inte heller lastat något.

Apoteas vd Pär Svärdson fick igår kväll veta vad som hänt och understryker att det är viktigt att saker sköts på rätt sätt varför han beklagar det som inträffat.
– Apotea bygger inte anläggningen, det gör Logistic Contractor och jag har talat med projektansvarig Ganefalk där som bett om ursäkt, säger han.

Svärdson hade långt tidigare fått information om svårigheterna att uppbåda tillräckligt antal betongbilar och att det diskuterats att ta in utländska aktörer, men det är, åter, ingen ursäkt att göra fel, säger han. Vem anser du då har ansvaret för händelsen?
– Det har Logistic Contractor. Vi har diskuterat saken och att det inte ska ske igen, sammanfattar Pär Svärdson.

Även om Apotea inte är byggherrar för anläggningen och därför inte fullt ut kan påverka, ber man ändå, tillsammans med Logistic Contractor, om ursäkt för det som inträffade.

På MB Betons i Lettland svarar Janis Metra inte på alla frågor vi ställer om hur detta hände och vad de ska göra för att förhindra framtida problem, men säger att man fortsätter att diskutera situationen som uppstod.
– Vi har fullgjort det myndigheterna ålade oss och är villiga att samarbeta för att lösa problemet så snart som möjligt, sammanfattar Metra.

Om artikeln

Publicerad: 2017-10-19 16:03
Kategori: Nyheter
Taggar: Apotea Betongtransport Cabotage Lettland Logistic Contractor MB Beton Överlast Thomas Betong AB Trafikpolisen Västerås