Ekipaget på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Otillåtet cabotage i England – men inte i Sverige

Förra veckan stoppades i England ett ekipage som rapporterades för otillåten cabotagetrafik. Hade samma ekipage stoppats i Sverige, hade det rapporterats för olaga yrkesmässig trafik enligt Transportstyrelsens nya vägledning som trädde i kraft under oktober.

Det var i sydöstra England en dragbil med en trailer tillhörandes en stor, tyskt spedition tillkopplad.

En anställd på Driver and Vehicle Standards Agency, DVSA, lade ut ett inlägg på Twitter med bild om det inträffade och berättade att ekipaget som stoppats, då hade utfört fyra cabotagetransporter på mer än sju dagar, vilket innebar att otillåten cabotagetrafik utförts.

Dragbilen fick ställa av trailern och sedan per omgående, via närmaste hamn, lämna landet.

Av kommentarerna runt inlägget på Twitter att döma, var detta ingen vanlig sak att ta del av och kommentarerna visade glädje över att reglerna tillämpades, men även att det fanns många frågor kring cabotagereglerna, något den tweetande tjänstemannens svar med den äran rådde bot på.

Det som gör händelsen intressant för vår del, är att detta skedde efter att Transportstyrelsen i Sverige, offentliggjort sin nya tolkning av ”tillfällighetsbegreppet”. Och om detta ekipage stoppats i Sverige, hade det klassats som olaga yrkesmässig trafik då det handlade om ”mer än sju dagar” och därmed kan man, enligt Transportstyrelsen, inte längre applicera cabotagereglerna utan det faller istället under olaga yrkesmässig trafik.

Olaga yrkesmässig trafik är ett brott som har ett högre straffvärde och hamnar på åklagarens bord. Åklagaren har att förhålla sig till processbegränsningar, det vill säga hur mycket en utredning får lov att kosta i förhållande till brottet och/eller straffpåföljden.

Detta har i Sverige redan nu i praktiken visat sig leda till att ärenden av den här sorten lagts ner efter att Transportstyrelsens nya vägledning har börjat tillämpas.

Den engelska tolkningen av detta fall, är mycket lik den som svensk polis under en längre tid praktiserat. Är det rimligt att vi i två EU-länder har så signifikant olika tolkningar? Vilka andra EU-länder delar i dag Transportstyrelsens vägledning i detta? Menar Transportstyrelsen att andra EU-länder bör se över sina tolkningar angående detta?

Mattias Andersson på Transportstyrelsen tar sig tid att, trots ett fullbokat schema i dag, ge ett kortare svar.
– Ett mycket kort svar är att det inte är Transportstyrelsens uppgift att ha åsikter om andra medlemsländers nationella lagstiftning och hur de väljer att tolka EU-förordningarna. Det är EU-kommissionen som i sådana fall får vidta åtgärder genom exempelvis en EU-pilot där den berörda medlemsstaten får förklara hur de tolkar regelverket samt hur de väljer att sanktionera nationellt. Olika medlemsländer har olika sanktionssystem, avrundar han.

Läs även:

Cabotageärenden rikserar att hamna mellan (dom)stolarna
Polisens cabotagetolkning bygger på önskemål om mer verkstad
Transportstyrelsens tolkning försvårar cabotagejakt

Om artikeln

Publicerad: 2016-11-07 16:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage DVSA EU Kombitrafik Tolkning Trafikpolisen Transportstyrelsen