Framtidens bensinstation, men av vilken anledning? Framtidens bensinstation, men av vilken anledning?

Debattartikel

Regeringen har tappat verklighetsförankringen fullständigt

”Industriföretag, jordbrukare och privatpersoner kämpar med skyhöga energipriser. Energikostnaderna har varit så höga den här vintern att företag har stoppat produktionen och privatpersoner har kallställt delar av sina hus. Man har helt enkelt inte haft råd att producera sina varor eller värma sina hus”, så inleder riksdagsledamot Thomas Morell (SD) sin debattartikel.

Han fortsätter; Lägg därtill de skyhöga bränslepriserna som på allvar hotar stora delar av åkerinäringen, skogsbruket och jordbruksproduktionen. Det är verkligheten ett gravt misskött Sverige 2022.

Sverige har det högsta dieselpriset i världen och om ingen sätter stopp för regeringens planer kommer det att stiga ytterligare. Orsaken är den höga reduktionsplikten, kombinerat med ett högt skattetryck på bränsle.

Sverigedemokraterna var emot införandet av reduktionsplikten då vi såg en begränsad miljönytta med en sådan åtgärd. Nu ser vi konsekvenserna av reduktionsplikten vilket är att ödelägga vår industri, skogsnäring, jordbruk och människors möjlighet att leva och bo i hela Sverige.

Ingen ifrågasätter att vi skall värna vår miljö, den är ju trots allt förutsättningen för allt liv, men de åtgärder vi sätter in måste också leda till en förbättring och inte bromsa en nödvändig omställning.

På nyheterna härom kvällen kunde vi se ett inslag om försäljningen av elektriska lastbilar och att den i det närmaste stod stilla. Orsaken är att åkeriföretagen har så höga kostnader idag att det inte finns ekonomiskt utrymme för investeringar i nya och bättre fordon. Regeringens miljöstyrande åtgärder får alltså motsatt effekt, vilket är ett fullständigt bottennapp.

Finns det verkligen inte någon enda person i regeringen som har den minsta uns av verklighetsförankring?

Regeringen misslyckas i energiförsörjningen så till den milda grad att kostnaderna för energi hotar industriproduktion och sätter vanliga medborgare i kalla hus eftersom det är för dyrt att värma upp husen. Lägg därtill världens högsta bränslepris och ”häxbrygden” för en total kollaps av vårt samhälle finns på plats. Ytterst ansvarig för situationen är regeringen och den måste bytas ut innan det går överstyr fullständigt.

Dagspriset för diesel när jag skriver detta, är 21,22 kronor och placerar Sverige i den absoluta världstoppen. För åkerier, skogsentreprenörer och jordbrukare är kostnaderna långt över smärtgränsen. Ytterligare en konsekvens av det höga bränslepriset är att busslinjer nu läggs ner eller får utglesade turer. Länstrafikbolagen ser ingen möjlighet att bedriva trafiken då kostnaderna ökat dramatiskt.

Det lägger ytterligare sten på börda för dem som behöver resa till jobbet, affären eller läkaren. Regeringen straffar människor med skyhöga bränslekostnader för att tvinga fram en omställning av transportsystemet, men slår istället undan alla förutsättningar för företag och privatpersoner att göra dessa investeringar. Man tar sig för pannan – hur är det ens möjligt att hamna så långt bort från den verklighet som vanligt folk lever i?

Det höga dieselpriset innebär också att den seriösa åkerinäringen får det än svårare att klara konkurrensen. Det finns sedan tidigare mobila tankstationer runt om i landet dit det smugglas stora mängder öststatsdiesel för att försörja den olagliga godstrafiken. Nu ser vi tecken på att mängden bränsle som smugglas in i landet ökar. Det innebär att vi får en smutsigare godstrafik än om vi hade transporterat godset på svenska fordon eller järnväg.

Sverigedemokraterna har lagt fram ett förslag i riksdagens miljö- och jordbruksutskott om att sänka nivån på reduktionsplikten för diesel. Naturligtvis hoppas vi att fler partier inser att situationen är ohållbar.

Att vi ska värna vår miljö är det ingen som ifrågasätter, men man måste ha en tanke och en strategi för hur man ska nå målet. Regeringens politik kan liknas vid en orienterare som saknar både karta och kompass. Det är inte bilen som är problemet, det är utsläppen. Sverige behöver en regering som har kraft och förmåga att ta Sverige framåt. I höst kan svenska folket byta regering, missa inte den chansen.

Thomas Morell, trafikpolitisk talesperson
Sverigedemokraterna