Dieselstölder

Listar alla artiklar taggade med: Dieselstölder

Dansk polis varnar för ökat antal dieselstölder

Dieselstölder är självklart inte enbart ett ”svenskt problem”. Nu går den danska polisen ut och varnar bland annat chaufförer och åkerier för det ökande antalet stölder på danskt territorium - i synnerhet i norra Jylland.

Per-Arne Nilsson, f.d. kommissarie:

Minskat fokus på transportkriminalitet gör brottslingarna till vinnare

Per-Arne Nilsson har ett förflutet inom kriminalpolisen i Västra Götaland. Per-Arne är också mannen bakom transportsäkerhetsprojektet ”Prevention of Cargo Crime” som fick EU-stöd för att bekämpa angreppen mot transportnäringen. Ingen kan påstå att han är okunnig inom området. Av det som han beskriver som en framgångssaga i kampen mot transportkriminalitet, finns idag endast ruiner kvar. Vilket enbart gagnar den organiserade brottsligheten.

Inget trendbrott i statistiken om dieselstölder

Andra nyhetskanaler har rapporterat om ett trendbrott vad gäller dieselstölder. Proffs kontaktar därför Marcus Lindh på Polisens Brottssamordning Region Väst och f.d kriminalkommissarie Per-Arne Nilsson. Båda menar dock att det är för tidigt att säga om det skett ett trendbrott som innebär att fler dieselstölder gjorts under 2018 jämfört med 2017. Vad man kan konstatera är att fler anmälningar har gjorts under november månad i år, men ökningen är även den i svagaste laget för att kunna tala om ett trendbrott.

Nu vetenskapligt bevisat:

Lastbilar från låglöneländer statistiskt relaterat till antalet dieselstölder

Branschmedia har länge hävdat att det är prispressen på marknaden som skapar många av transportbrotten, men detta har inte kunnat bevisas. Nu har sambandet vetenskapligt kunnat påvisas med hjälp av statistisk analys.

Dieselstölderna minskade under 2014 – enligt statistiken

Stölderna av diesel minskade något förra året. Enligt preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes under 2014 totalt 9 354 dieselstölder, en minskning med 244, eller 2,5 procent, jämfört med 2013. Skillnaden mellan olika delar av landet är dock mycket stor.

Nu kan dieseltjuvarna hämta sin bil igen

Häromdagen hissade Tommy Svanevik och hans kollegor på Svaneviks Transport & Utleie upp en skåpbil på en container. Detta eftersom de iakttagit bilen vid upprepade tillfällen i samband med dieselstölder på företaget.
- Vi ville statuera ett exempel, säger Tommy Svanevik.

Dieseltjuvarna fick en högt uppsatt position hos Svaneviks

Fyra dieselstölder på lika många veckor, och det faktum att polisanmälningarna vid varje tillfälle hamnade i myndighetens "runda arkiv", gjorde att grabbarna hos Svanevik Transport & Utleie fick nog. De tog helt enkelt saken i egna händer och valde att ge tjuvarna en högt uppsatt position på företaget.

Nationell polissatsning mot dieselstölder

Stölder av diesel och gods är ett stort problem för transportnäringen. Nu gör polisen en rikstäckande satsning för att komma åt transportstölderna.

Skärpt straff för ”den rökande dieseltjuven”

Ett par uppmärksamma poliser, och kvarlämnade fimpar, blev två dieseltjuvars fall.
De dömdes av tingsrätten till fängelse i ett år respektive sex månader för bland annat grov stöld och stöld och skulle dessutom utvisas ur riket för en tid av fem år. En av dem överklagade, med följd att hovrätten nu skärper straffet till fängelse i ett år och fyra månader.

DataChassi AB stärks med fler ägare

Västkustens Affärsänglar (VastAF), Almi Invest och Volvo Group Venture Capital investerar via en nyemission i DataChassi AB, ett företag som utvecklar, producerar och säljer stöldskyddsutrustning med fokus på lastbilstransporter, entreprenad- och skogsbruksmaskiner. De årliga stölderna från lastbilar i Europa uppgår till över 80 miljarder kronor per år. Bara i Sverige uppgår värdet till två miljarder kronor och mörkertalet på antal stölder och värde är stort.
Stöldrisken är dessutom ett växande arbetsmiljöproblem för chaufförerna, som snart inte vågar stå still.