Thomas Morell, Sverigedemokraterna, riktar kritik mot att regeringen annonserar hårdare tag mot osund konkurrens utan att det finns en fungerande kontrollverksamhet. Foto: Anki Morell.

Debattartikel

”Utan en fungerande kontrollverksamhet, är regeringens löften inget annat än dimridåer”

Thomas Morell (SD) konstaterar att utan en fungerande kontrollverksamhet på vägarna, är regeringens löften om skärpningar bara en dimridå.

I ett flertal tidningsartiklar går infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) ut och lovar tuffare tag mot fusket inom transportnäringen, om och om igen. För vilken gång i ordningen som löften om kraftfulla åtgärder basuneras ut av regeringens pressavdelning, tror jag inte ens de själva vet. För branschen börjar det att bli tröttsamt med alla dessa löften som faller ihop som korthus när det väl gäller.

Alla minns väl regeringens och framför allt infrastrukturministerns stora ord när regeringen kom med förslag om skärpt beställaransvar. Alla med lite insyn i både lagstiftning och transportnäring varnade för att lagstiftningen inte skulle hålla vid en rättslig prövning.

Jag själv har också haft åtskilliga debatter i riksdagen med infrastrukturministern och tagit upp just bristerna i beställaransvaret. Så kom då dagen när regeringens kronjuvel, beställaransvaret, skulle prövas rättsligt. Hur gick det? Aldrig tidigare har väl ordspråket ”upp som en sol, ner som en pannkaka” varit mer aktuellt.

Skulle det arrangeras ett OS i misslyckanden och brutna löften, torde regeringen ta guld i samtliga grenar.

Ända sedan åkarträffen med Anders Ygeman (S) i Göteborg inför valet 2014, har det ena löftet efter det andra enbart varit dimridåer för att slippa agera i en fråga som regeringen uppenbarligen inte har förmågan att hantera. Antingen vill man inte, eller så är det faktiskt så illa att man inte har tillräckligt med kunskaper, varken om lagstiftning, kontrollverksamhet och branschen i övrigt.

Nu kommer det ännu ett löfte från regeringen och man har dessutom skickat ut en remiss om den framtida kontrollverksamheten. Den remissen grundar sig på en utredning som regeringen beställde och som presenterades tidigare i år. Sällan har man blivit så upprörd när man läser en utredning som i grunden är avgörande för åkerinäringens möjlighet att överleva konkurrensen från olaglig och oseriös transportverksamhet. Trots att utredaren konstaterar att både polisen och Transportstyrelsen inte klarar sitt uppdrag, föreslår man ändå att både polisen och Transportstyrelsen ska få utökade resurser. Visst, det finns förslag om central styrning av kontrollverksamheten, men det är inte tillräckligt.

Som grädde på moset har polisen och professorn Stefan Holgersson tillsammans med tidigare polisen och polisinstruktören Sören Wictorsson, författat en rapport som är mycket kritiskt till polisens trafiksäkerhetsarbete. Kort sagt, rapporten är en rejäl ”käftsmäll” mot polisledningen och dess sätt att bedriva verksamheten.

Slutklämmen i rapportens sammanfattning är en bekräftelse som många inom åkerinäringen kan skriva under på: ”Flera personer i polisens högsta ledningsskikt har under lång tid verkat för att skapa något som ibland benämnts som ”allpoliser”. Det har inneburit att specialistenheter har skurits ned eller helt avskaffats. Trafikpolisverksamheten utgör ett tydligt exempel på detta”. (Lyssna på Stefan Holgersson och Sören Wictorsson här, red. anm.)

Nu vill alltså regeringens utredare att den organisation som så kapitalt har misskött kontrollerna av den yrkesmässiga trafiken, ska få fortsatt förtroende. Regeringen med infrastrukturministern i spetsen lovar återigen guld och gröna skogar i kampen mot den olagliga och oseriösa transportverksamheten.

Man drar sig inte för att felaktigt beskriva mobilitetspaketets tillkomst. Det är sannerligen inte regeringens förtjänst att det blev en skärpning på EU-nivå. Den bollen kom i rullning tack vare Sverigedemokraten i EU-parlamentet. Hade inte Peter Lundgren kämpat för att få upp den frågan på dagordningen i parlamentet skulle det inte funnits något mobilitetspaket idag.

Här hemma är det många inom transportnäringen som arbetat intensivt med att informera politiker om läget för branschen, men det har inte lett till verksamma åtgärder. Nu kommer det ytterligare en dimridå från regeringen för att dölja sin oförmåga att angripa det grundläggande problemet. Det lär nämligen inte bli något av de föreslagna lagskärpningarna innan det finns en fungerande kontrollverksamhet på plats. Därvid lag har regeringen gång på gång visat sin oförmåga.

Alldeles oavsett hur den framtida kontrollverksamheten ska organiseras, måste det ske en rekrytering av kompetent personal för att klara uppdraget. Till dess det finns en sammanhållen plan för lagstiftning, straffnivåer och en fungerande kontrollverksamhet, är regeringens löften inget annat än dimridåer, tyvärr.

Thomas Morell, riksdagsledamot
Sverigedemokraterna.