Utredningen om Effektivare kontroller på väg – ”jaså?”

Den 28 april lämnades utredningen om "Effektivare Kontroller på Väg" över till Regeringen och då infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). En utredning som är på nästan 450 sidor, men ändå lämnar frågetecken efter sig. Det finns både bra och dåligt i utredningen och vi har kontaktat en av dem som känner till bristerna i verksamheten idag.


”Ordning och reda på vägarna” är ett uttryck som ofta upprepas av regeringen och alla kritiska frågor om just detta, har hänvisats till att ”det pågår en utredning”. Nu har den landat, men lämnar flera viktiga ämnen obesvarade eller otydligt förmedlade.

Läs utredningen: ”Betänkande av Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg”

Någon svensk motsvarighet till tyska BAG är inget utredningen förespråkar, kontrollerna av yrkestrafiken ska ligga kvar hos Polismyndigheten och Transportstyrelsen, men man efterfrågar en tydligare styrning och att resurserna för yrkestrafikområdet ska beslutas av regeringen.

Vi kontaktar bilinspektör Roger Ogemar, en av eldsjälarna som verkligen vill ha ordning och reda på våra vägar. Vad tycker han om rapporten? Han inleder med att säga att utredningen om organisationen och sanktionsväxling rörande vägkontroller som nyligen utkommit, innehåller en del intressant läsning.

Utredningen har kommit fram till att nuvarande organisationer inte fungerar över huvud taget.
– Man tar upp att Polismyndigheten inte prioriterar sitt uppdrag i väsentlig mån, samt att Transportstyrelsen fortfarande ”övningskör” sin organisation, samt att myndigheter inte samarbetar i tillräcklig utsträckning, säger han.

Utredningen har även tittat närmare på sanktionsväxling av kriminaliserade handlingar inom yrkestrafiken. Dock rekommenderar man att vägkontrollerna behålls inom nuvarande myndigheter, vilket Roger Ogemar uppfattar som ett stort ”jaså?”.
– Man nämner bland annat att en ny myndighet skulle ”dränera” polismyndigheten på kompetens vilket kan tolkas som att man vill ha kvar möjligheten att använda yrkestrafikgrupperna som utfyllnad av vakanser till andra avdelningar, säger han.

Utredningen lämnar också en del förklaringar och vissa utvecklingar av rekommendationerna som lämnats. Vägkontrollerna föreslås behållas inom polismyndigheten, men med en tydligare nationell styrning. Roger Ogemar ställer sig då några frågor:
– Kommer yrkestrafikkontrollerna renodlas för specialisterna inom yrkestrafikgrupperna i landet, eller tillsätts bara ännu en chef? Kommer inte Polismyndigheten längre att kunna använda yrkestrafikgrupperna som resurs till att fylla vakanser på andra avdelningar? Kommer det verkligen att uttalat regleras vilka medel från polismyndighetens anslag som riktat ska gå till yrkestrafikkontrollerna med en tydlig redovisningsplikt? Kommer vi att få ett utökat samarbete med övriga kontrollmyndigheter, frågar han sig och tillägger att om man får dessa frågor lösta, ser han fram emot ett sådant upplägg.

När det gäller sanktionsväxling så har det lagts på väldigt få användbara delar rörande yrkestrafiken, alltså inte de som behövs i verksamheten, exempelvis beställaransvaret som rekommenderas att inte läggas på sanktion.
– Här anser jag att så länge Åklagarmyndigheten brister i kunskap och hela tiden hävdar proportionalitetsprincipen, så är enda chansen att rensa upp i träsket kännbara sanktioner, säger Roger Ogemar.

Även när det gäller manipulering av färdskrivare och Adblue-system, kan bara sanktioner hjälpa, eftersom vi inte kan lagföra någon som befinner sig i ett annat land utan utländsk hjälp som bevisligen sällan kommer.
– Åklagaren släpper idag både förare och bil, i bästa fall efter förhör och teknisk undersökning, sedan är de borta, säger Ogemar.

Rapporten har även konstaterat att vi behöver bli fler kontrollanter, vilket i åratal inte har varit någon hemlighet.
– Däremot så har man nu insett att man bör rekrytera folk från transportbranschen, inte bara akademiker och bilprovare, avrundar bilinspektör Roger Ogemar.

Proffs har läst igenom betänkandet och troligtvis kommer det att göras fler gånger för att grundligare analysera innehållet i den nästan 450 sidor tjocka ”luntan”.
– Vissa delar är, precis som nämns ovan, positiv läsning. Åtminstone enligt min initiala uppfattning. I vissa stycken skrynklar jag dock pannan och ibland får jag en känsla av att de som suttit med i utredningsarbete kanske inte har läst på riktigt om kommande uppdateringar av EU:s förordningar. Men jag vill gärna läsa igenom alltihop igen innan jag yttrar mig vidare, säger tidningen Proffs chefredaktör, Göran Rosengren i en kort kommentar.

Om artikeln

Publicerad: 2021-04-30 15:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Effektivare kontroller på Väg Polismyndigheten Regeringen Socialdemokraterna Trafikpolisen