Debattartikel

Thomas Morell: Inte ännu ett år med Trafikverkets inkompetens

I en debattartikel inleder riksdagsledamot Thomas Morell (SD) med orden: ”Inte ännu ett år med Trafikverkets inkompetens – bryt upp Trafikverket en gång för alla! ”Snön faller och vi med den”, sjunger Ulf Lundell på albumet Nådens år från 1978. Sällan har väl en strof som denna passat in på dagar som dessa. Trots vädervarningar i god tid har Trafikverket återigen misslyckats i sitt uppdrag att hålla vägarna framkomliga.”

Thomas Morell fortsätter; Kollektivtrafik ställs in, bandvagnar görs redo och uppmaningar om att alla som kan ska jobba hemifrån kablas ut. Det är svårt att förstå att en myndighet som, under 8 år av Socialdemokratiskt styre, växt med hela 48 procent till svindlande 10 316 personer inte kan klara av att hantera snö. Vi bor trots allt i Sverige så det kan knappast vara en överraskning att det snöar i Sverige.

Tyvärr beror tvivelsutan Trafikverkets problem på det faktum att Socialdemokraterna prioriterat tjänstemän inne på kontoren istället för män och kvinnor ute i verksamheten. Vi undrar nu om den nya regeringen skyndsamt kommer att agera på det förslag som vi framfört om minskad administration på Trafikverket och att dela upp Trafikverket i ett Vägverk och ett Banverk?

Vi konstaterar att utöver Socialdemokraternas transportfientliga politik så har den myndighet, Trafikverket, som är satt att ansvara för den långsiktiga planeringen av infrastruktur för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar, tillåtits växa helt ohämmat.

Detta har skett på bekostnad av kvalitén på våra vägar och järnvägar. Det har blivit fler skrivbordstjänster på Trafikverket istället för mer skattemedel till just det som Trafikverket ansvarar för – väg och järnväg. Så här kan vi inte ha det.

Fram till april 2010 var ordningen för vägnätet underordnat Vägverket och ansvaret för järnvägsnätet var underordnat Banverket. Därefter har verksamheterna varit sammanslagna under Trafikverket. Efter tolv år av sammanslagning konstaterar vi att denna ordning inte har lett till de önskade synergieffekter som de som drev frågan om sammanslagning hade förespeglat. Istället har Socialdemokraterna tvingats sätta två överrockar (Trafikanalys och Ekonomistyrningsverket) på denna dysfunktionella myndighet som gladeligen fortsätter att anställa nya medarbetare som om skattemedlen vore oändliga.

För oss är det avgörande att hushålla med skattebetalarnas pengar vilket även borde vara statens skyldighet och här anser vi att Socialdemokraterna och Trafikverket har misslyckats kapitalt. Vi ser att experimentet med ett sammanslaget Trafikverk nu har nått vägs ände. Vi är övertygade om att en uppdelning och därmed en återgång till ett separat Vägverk och ett separat Banverk, är rätt väg att gå, likväl som en kraftigt minskad administrativ kostym.

Vårt förslag och det vi anser att en blå-gul regering bör driva, är en uppdelning av Trafikverket i ett renodlat Vägverk och ett renodlat Banverk. Vi ser vidare att möjligheterna att minska stabs-, lednings- och overheadkostnaderna med minst 20 procent utifrån den nuvarande situationen på det samlade Trafikverket måste genomföras. Det är hög tid att värna skattebetalarnas pengar och få ut mesta möjliga verksamhet till medborgarna snarare än ytterligare tjänstemän till ett dysfunktionellt Trafikverk.

Att ta sig an denna gökunge bland statliga myndigheter och verk måste vara en prioritet. Kanske kan vi då alla lyssna på Ulf Lundells ”Snön faller och vi med den” utan att tänka på Trafikverket.

Thomas Morell (SD)
Vice ordförande i trafikutskottet

Vill du läsa fler artiklar om vinterväghållningen, finner du dem här, (red. anm.).

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-23 15:55
Kategori: Debatt
Taggar: Banverket Regeringen Snökaos Snöröjning Sverigedemokraterna Thomas Morell Trafikverket Vägverket Vinterväghållning