Debattartikel

”Bekänn färg på reduktionsplikten”

I denna debattartikel är riksdagsledamöterna Thomas Morell och Martin Kinnunen, båda (SD), kritiska mot socialdemokraternas kritik som gör gällande att den nya regeringen svikit sitt vallöfte om sänkta drivmedelspriser. I debattartikeln pekar de på att socialdemokraterna talar tystare om att de i sin budget föreslår höjda drivmedelsskatter och en chockhöjd reduktionsplikt från 2024 som skulle innebära betydligt högre drivmedelspriser inom kort.

De skriver; Sedan höstens riksdagsval har socialdemokraterna monotont mässat att vi svikit vårt vallöfte om sänkta drivmedelspriser. Att socialdemokraterna i sin budget föreslår höjda drivmedelsskatter och chockhöjd reduktionsplikt från 2024 som skulle innebära betydligt högre drivmedelspriser inom kort, talas det desto tystare om.

Sverigedemokraterna har som enda parti konsekvent röstat emot upptrappningen av reduktionsplikten och vi drev i budgetförhandlingarna på för sänkta drivmedelsskatter med sju miljarder och kraftigt ökade reseavdrag. Vi är dock långtifrån nöjda. Även reduktionsplikten ska snarast ner till EU:s miniminivå, vilket kraftigt kommer att sänka priset framförallt på diesel.

Efter omfattande förhandlingar mellan samarbetspartierna SD, M, KD och L, nåddes en överenskommelse om att sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå senast den 1 januari 2024. Det är uppenbart att det inte var vår huvudlinje, men nu är ”bollen i rullning” och vi kommer att trycka på i frågan för att försöka tidigarelägga sänkningen. Vår argumentation är klar – vi värnar Sveriges medborgare och svensk transportindustri framför enskilda oljebolag som investerat i biodrivmedelsanläggningar.

Det var socialdemokraterna som införde reduktionsplikten i Sverige och är därmed direkt ansvariga för att vi har den mest extrema reduktionsplikten och också högst priser på diesel i hela världen. Nyttan av att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel är dessutom omdebatterad och härleds till komplicerade analyser som kan vara unika för varje enskilt drivmedel. Ofta finns ”dolda” utsläpp i produktionsprocesserna för biodrivmedel, direkt eller indirekt, vilket innebär att utsläppsminskningarna i ett systemperspektiv i själva verket blir mindre än vad som redovisas.

Den globala marknaden för biodrivmedel skulle dessutom haverera om fler länder anammade den svenska nivån på reduktionsplikten. Marknaden har redan svårt att möta Sveriges efterfrågan på biodrivmedel med acceptabel miljöprestanda. Om exempelvis hela EU tog efter den svenska politiken, skulle efterfrågan genast styras mot råvaror med stor miljöpåverkan vilket skulle utgöra ett hot mot biologisk mångfald och ökade utsläpp av växthusgaser.

Socialdemokraternas politik har drivit fram världens överlägset högsta priser på transport. Denna politik slår undan benen för de areella näringarna, skadar hushållens privatekonomi och driver på en skadlig prisinflation.

En hållbar nivå av reduktionsplikt är att föredra där nivåerna anpassas till EU:s målnivåer och tillgängliga råvaror på marknaden. Detta är dock inte socialdemokraternas politik. De vill fortsatt ha en reduktionsplikt på 28 procent för bensin och 66 procent för diesel till år 2030. I skrivande stund ligger bensinpriset på 19,90 kr/liter och dieselpriset på 24,46 kr/liter och att socialdemokraternas alternativ för Sveriges medborgare och svensk transportindustri därmed är drivmedelspriser som kommer att spränga 30-kronorstaket. När socialdemokraterna och deras vänsterkamrater skriker om löftessvek är det därför klädsamt att redogöra för deras alternativ. Det är dags att bekänna färg avseende reduktionsplikten!

Martin Kinnunen (SD) Riksdagsledamot och Miljöpolitisk talesperson

Thomas Morell (SD) Trafikpolitisk talesperson och Vice ordförande i trafikutskottet