Transport överklagar till Högsta domstolen

Efter att den uteslutna aktiva sverigedemokraten Mats Fredlund fått rätt i såväl tingsrätten som hovrätten, överklagar nu Svenska Transportarbetareförbundets förbundsstyrelse till Högsta domstolen. ”Om domen vinner laga kraft kränks våra medlemmars föreningsfrihet”, säger Transportarbetareförbundet.

Ända sedan Mats Fredlund som är aktiv kommunpolitiker för Sverigedemokraterna uteslutits ur Transportarbetareförbundet, har striden pågått. Mats Fredlund fick rätt i såväl tingsrätt som hovrätt vilka konstaterade att det var fel av Transportarbetareförbundet att utesluta honom.

Den 8 december föll domen där Svea hovrätt ogiltigförklarade Transports uteslutning av en medlem som aktivt företräder Sverigedemokraterna. Transport anser att hovrätten inte har tagit hänsyn till att det saknas rättsligt stöd för att inskränka fackföreningars självbestämmande.

Till sitt försvar har Mats Fredlund hänvisat till §2 som säger att förbundet ska verka för alla människors lika värde, politisk, social och ekonomisk demokrati samt verka för politiska bildningssträvanden.

Även om såväl tingsrätt som hovrätt gått på Mats Fredlunds linje, har Transportarbetareförbundet nu överklagat till Högsta domstolen. Anledningen de framför till tidningen Arbetet är att det, enligt Lars Mikaelsson, förbundssekreterare i Transport, ”handlar om vår förenings självbestämmande. Det är oerhört viktigt för oss och hela fackföreningsrörelsen i stort.”

Inte sedan 1940-talet har Högsta domstolen prövat en uteslutning ur ett fackförbund och mycket har hänt sedan dess, både i samhället och i rättsutvecklingen. Hovrätten anses exempelvis inte ga tagit tillräcklig hänsyn till mål i Europadomstolen gällande uteslutningar i fackförbund, skriver Arbetet.

Om nu hovrättens dom vinner laga kraft, eller om Högst domstolen kommer fram till samma slutsats som de tidigare instanserna, men ar Lars Mikaelsson att det vore olyckligt.
– Om hovrättens dom vinner laga kraft kränks våra medlemmars föreningsfrihet och vi anser att domen måste överprövas i högre instans, avslutar Lars Mikaelsson.