Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Nu får Trafikverket dela ut bidrag för alkobommar

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska få dela ut bidrag för att etablera anläggningar för nykterhetskontroll, tidigare kallat för alkobommar, i hamnar eller på andra ställen i anslutning till allmän trafik.

Trots flera lyckade tester med stationära alkobommar i hamnar och trots att Trafikverket av regeringen fick i uppdrag att införa anläggningar för nykterhetskontroller, lyser dessa alkobommar med sin frånvaro. Risdagsledamot Thomas Morell (SD) tog även upp detta i en interpellationsdebatt i riksdagen.

Nu börjar det äntligen ske något på området.
– Fler kontroller kan bidra till ökad nykterhet i trafiken och därmed även bättre trafiksäkerhet. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att dela ut bidrag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) som efterträdde Tomas Eneroth (S) efter valet.

Fram till 2020 hade Trafikverket ett regeringsuppdrag att etablera anläggningar för nykterhetskontroll i vissa hamnar och fick för det ändamålet 78 miljoner kronor. Men sedan 2020 har pengarna inte kunnat betalas ut eftersom myndigheten inte haft i uppdrag att etablera några anläggningar.

Den nya regeringen har därför nu beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att dela ut kvarstående 54 miljoner kronor som bidrag till aktörer som vill etablera anläggningar för nykterhetskontroll och är villiga att driva dem i minst fem år. För att kunna genomföra detta har regeringen beslutat om en förordning om statsbidrag för etablering av dessa anläggningar.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-21 09:25
Kategori: Nyheter
Taggar: Alkobommar Kristdemokraterna Rattonykterhet Regeringen Sverigedemokraterna Trafiksäkerhet Trafikverket