Malmöbor ser sämre i trafiken än Stockholmare och göteborgare medan Göteborgare ser bättre i trafiken än Stockholmare och Malmöbor. Foto: PMAGI. Malmöbor ser sämre i trafiken än Stockholmare och göteborgare medan Göteborgare ser bättre i trafiken än Stockholmare och Malmöbor. Foto: PMAGI.

Förare i Göteborg ser bäst av storstadsregionerna, Malmöborna sämst

10 procent av alla körkortsinnehavare i Sverige har olaglig syn och uppfyller därmed inte de lagstadgade kraven för att ta körkort. I Malmö är motsvarande siffra 11 procent, vilket är högre än i Stockholm och Göteborg. I Stockholm kör 9,5 procent med olaglig syn och i Göteborg är andelen 8 procent. Detta visar Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.

Synbesiktningen 2022 visar att bilförarna i Malmö ser sämst av storstadsregionerna med 11 procent som kör med olaglig syn. Det motsvarar cirka 80 000 bilförare, jämfört med Stockholm som har 9,5 procent bilförare med olaglig syn och Göteborg har 8 procent.

Även mörkret har sina utmaningar. 74 procent av bilförarna över 45 år i Sverige upplever det som svårt att köra i mörker. Det gör det ännu viktigare att ha en bra syn i trafiken. Även om bilförare i Göteborg ser bäst av storstadsregionerna är det likväl cirka 80 000 förare som kör med olaglig syn.

Kliniskt är det naturligt att synen förändras över tid och därför är det viktigt att testa synen regelbundet.
– Det är svårt att själv upptäcka synförsämringar, eftersom de ofta kommer gradvis med åldern. Att införa obligatoriska syntester i samband med körkortsförnyelsen skulle öka trafiksäkerheten i Sverige, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Synbesiktningen 2022 visar att 10 procent, motsvarande cirka 700 000 bilförare i Sverige (baserat på Trafikverkets siffror från oktober 2022, 6 726 213 B-körkortsinnehavare i Sverige), fortfarande kör med olaglig syn.

Synbesiktningen har genomförts årligen sedan 2008 och över 30 000 syntester på bilförare runt om i landet visar likvärdiga siffror vartenda år. Enligt attitydundersökningen som genomförs i samband med Synbesiktningen vill 8 av 10 bilförare i Malmö se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelse. Motsvarande andel för hela Sverige är 9 av 10.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2022
• 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
• 74 procent av bilförare över 45 år upplever att det är svårt att köra bil i mörker.
• 88 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
• 85 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Malmöbor ser sämre i trafiken än Stockholmare och göteborgare medan Göteborgare ser bättre i trafiken än Stockholmare och Malmöbor. Foto: PMAGI.

Nyligen lade Sverigedemokraten Jörgen Grubb en motion med förslag om hälsotest även för personbilsförare. Han berättar för oss att han har ett personligt engagemang i denna fråga då en närstående var med i en trafikolycka som aktualiserade frågan om hur bra körkortsinnehavare ser och om de är friska nog att köra ett fordon.

Han tycker frågan är mycket viktig och tänker ta upp diskussionen vidare inom partiet och en person han gärna vill samarbeta med i detta är Thomas Morell (SD) som är vice ordförande i trafikutskottet.


"Att se bra i trafiken och vara tillräckligt frisk är viktigt. Jag vill gärna samarbeta med Thomas Morell i detta", säger riksdagsledamot Jörgen Grubb (SD) som nyligen lade fram en motion i ärendet. Foto: Riksdagen.