Foto: Proffs/arkiv.s

Samskip Sia överklagar kammarrättens dom

Nu står det klart att Samskip Sia överklagat kammarrättens dom – en dag innan domen vann laga kraft.

Vi har tidigare skrivit om att kammarrätten ändrade förvaltningsrättens dom och istället gav Transportstyrelsen rätt i tolkningen av kombidirektivet.

Kammarrättens dom skulle ha vunnit laga kraft den 17 december, men den 16 december kommer Samskips överklagan och därmed lämnas ärendet vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som är den hösta rättsinstansen i Sverige.

Samskip har begärt anstånd för sin sakframställan fram till 14 januari 2022.

Huruvida Högsta förvaltningsdomstolen tar upp ärendet eller ej, återstår att se. Domstolen har som målsättning att ge besked inom sex månader från att ärendet lämnas in.

Om artikeln

Publicerad: 2021-12-20 15:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Högsta förvaltningsdomstolen Kammarrätten Kombitransport Överklagan Samskip Transportstyrelsen