Rattfylla

Listar alla artiklar taggade med: Rattfylla

Hur ska ett uppmärksammat och djupt tragiskt trafikmål rättsligt sluta?

Riksåklagaren kämpar vidare och har överklagat Göta hovrätts dom i målet till Högsta domstolen. Hovrättens påföljdshöjning från 2 år och 4 månaders fängelse till 2 år och 6 månader är otillräcklig enligt riksåklagaren. Jag instämmer helt men även om Högsta domstolen skulle släppa upp målet och pröva det, kommer utfallet aldrig att motsvara vad den allmänna rättsuppfattningen eller ? vad folk i allmänhet ? anser vara rimligt.  Nå, vad gäller målet då?