Ett körkort kan återkallas vid exempelvis fortkörning.

18 000 återkallade körkort under första halvåret

Under första halvåret av 2019 har Transportstyrelsen återkallat 18 352 körkort. Det är en ökning med 3,2 procent jämfört med året innan. Körkort som återkallas på grund av rattfylleri ökar i landet med 13,8 procent, men variationerna mellan länen är stora.

Dinko Odobasic, enhetschef på Transportstyrelsen.
– Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken. Personer som kör påverkade utsätter både sig själva och andra för livsfara. Över 3000 återkallelser på ett halvår visar tyvärr att påverkade förare är en allt för vanlig företeelse på våra vägar, säger han.

När en påverkad förare fastnar i polisens vägkontroller omhändertas körkortet på plats. Transportstyrelsen informeras om ärendet och påbörjar en utredning om det framtida körkortsinnehavet. Ärendetypen är den högst prioriterade inom körkortsverksamheten. Normalt återkallas körkortet minst 12 månader alternativt minst 24 månader om det rör sig om grovt rattfylleri eller om det skett vid upprepade tillfällen.

Antalet återkallade körkort ökar i landet som helhet, men det finns stora variationer mellan olika delar av landet.
– I exempelvis Södermanlands län ökar antalet återkallelser med över 13 procent. Samtidigt minskar de i Örebro län med 6 procent. Men vi vet sedan tidigare att siffrorna varierar över tid mellan olika delar av landet, och det finns inget som indikerar att detta skulle vara annat än naturliga variationer, säger Dinko Odobasic

Vi kontaktar Dinko Odobasic i hopp om att få statistik enbart för yrkesförare, men sådan separat statistik finns inte att tillgå, svarar han.

Statistiken omfattar inte enbart rattfylleri utan även om  exempelvis, smitning, allmän brottslighet, fortkörning, medicinska skäl och olika grader och antal av överträdelserna.

Om artikeln

Publicerad: 2019-07-12 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Drogfylla Körkort Rattfylla Transportstyrelsen