Rättegång

Listar alla artiklar taggade med: Rättegång

Det räcker inte med tuffa ord från regeringen

När jag skriver detta befinner jag mig på en konferens i Malmö som handlar mest om dödligt våld. De flesta av oss läser och hör mycket om just sådant våld i form av mord och försök till mord i kampen om herraväldet mellan grovt kriminella krafter. För egen del ska jag prata om något som är en konsekvens av just detta grova våld, där grovt kriminella har påverkat ”vanligt” folk bli rädda eller i allt fall obenägna att vilja vittna särskilt i mål som gäller grov kriminalitet.
Men påverkan finns också gällande andra brott.

Svetsab vann tvisten om varumärket V8

Den två år långa tvisten mellan Svetsab och Scania om varumärket V8, är nu över. Svetsab avgick med segern och nu måste Scania betala Svetsab:s rättegångskostnaderna som uppgår till flera miljoner.

Att tiga i rätten är en mänsklig rättighet

I brottmål är åklagarens bevisbörda – med rätta – alltid tuff. Det ska den vara i en väl fungerande rättsstat. Den som är misstänkt eller tilltalad för brott har ingen prestationsskyldighet. Det innebär att han eller hon kan förhålla sig helt passiv och iaktta vad åklagaren kan jobba fram i form av bevisning.

Är likställdhet viktigare i vissa fall?

Höga rättssäkerhetskrav ska alltid ställas på rättsväsendet. I brottmål måste rättvisan segra så långt det någonsin är möjligt. Utredningsarbetet inom polisen måste vara schyst och rättvist för att kunna läggas till grund för åklagarens bedömning om åtal ska väckas eller ej (eller om strafföreläggande i förekommande fall ska utfärdas).

Skaraslättens förre vd i fortsatt motvind

David Strid, tidigare vd för Skaraslättens Transport AB, har drabbats av ännu en motgång. Han överklagade den fällande tingsrättsdomen, och hävdade att domaren varit jävig och att Göteborgs tingsrätt gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel. Han begärde därför att domen skulle undanröjas och målet återvisas till tingsrätten för att handläggas av en oberoende domare. Men Hovrätten för västra Sverige har i dag beslutat avslå hans begäran.

Polsk chaufför smiter från rättegång igen

En 30-årige polsk lastbilschaufför hade över en promille alkohol i blodet när han stoppades av polis. Likafullt friades han från grovt rattfylleri av Värmlands tingsrätt.
När målet skulle avgöras i hovrätten 19 oktober förra året dök inte chauffören upp. Samma sak nu när målet skulle tas upp 27 mars. Rättegången är nu uppskjuten till i höst.

SKARASLÄTTSHÄRVAN

David Strid överklagar:

Domaren har varit jävig

Flera av de dömda i den så kallade Skaraslättshärvan har överklagat tingsrättsdomen. Huvudmannen David Strid hävdar att domaren varit jävig och att Göteborgs tingsrätt gjort sig skyldig till grovt rättegångsfel. Han begär därför att hovrätten undanröjer domen och återvisar målet till tingsrätten för att där handläggas av en från Göteborgs tingsrätt oberoende domare.

David Strids åkeri ”Quatron AB” begärt i konkurs

David Strids åkeriföretag Quatron AB har begärts i konkurs vid Göteborgs tingsrätt. Konkursen inleddes samma dag som tingsrätten dömde Strid till fyra års fängelse och tio års näringsförbud.

David Strid dömd till fyra års fängelse

I dag klockan 14 meddelade Göteborgs tingsrätt dom i den så kallade Skaraslättshärvan.
Skaraslättens Transport AB:s tidigare vd, David Strid, döms till fängelse i fyra år för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll, grovt brott. Han får dessutom näringsförbud i tio år.

SKARASLÄTTSHÄRVAN

Rättegången avslutad

Åklagaren yrkar på fem års fängelse för huvudmannen

Rättegången i den så kallade Skaraslättshärvan har nu avslutats. Åklagaren yrkade på fem års fängelse och tio års näringsförbud för huvudmannen, den tidigare vd:n för Skaraslättens Transport AB. Även för de sex medåtalade yrkades fängelse, från ett till tre år.